Bugün : 21 Şubat 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ducrey's bacillus nedir?

ducrey's bacillus : n. Küçük gram negatif basiller.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


cradle : n. Yanık veya yara sebebiyle incinme gösteren vüctu kısmını yatak takımları ile temastan koruyan kafes şeklindeki tel çerçeve.


crypt. : n. 1. Kese şeklinde küçük kör boşluk, küçük kör kese, kript (ağzı dışarıya açılır), 2. Bez'de salgı yapan hücrelerin çevrelediği küçük boşluklardan her biri, bez boşluğu.


emmenic : a. Menstruasyona ait.


hexamethonium bromide : n. İlk bulunan ganglion blokerlerinden biri.


hypoadrenocorticalism : n. Böbreküstü korteksi faaliyetinin azalması.


lipectomy : n. Yağ dokusu veya lipomun ameliyatla çıkarılması, lipektomi.


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


nephro-ureterectomy : n. Böbrek ve uretranın ameliyatla çıkarılması.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


nympha : n. (pl. nymphae). Vulvadaki küçük dudaklar, labia minora.


oligodendroglia : n. Sinir sistemi destek dokusuna ait, asma şeklinde uzantılar gösteren hücre tipi.


ovariotomy : n. Yumurtalık veya yumurtalık tümörü çıkartılması, ovaryotomi.


ozonometer : n. Havadaki ozon miktarını ölçen alet, ozonometre.


pachyhematosus : a. 1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ilgili.


piesesthesia : n. Basınç duyusu.


retro : pref. Ard, geride (bulunan) arkasında.


semisupination : n. Supinasyon hareketine meyilli olma hali.


splanchnotomy : n. Barsak disseksiyonu veya anatomisi, splanknotomi.


standardization : n. Ayarlama, üretilen veya yapılan herhangi bir maddeyi standart ile karşılaştırarak onun miktar ve niteliklerine göre ayarlama, standardizasyon (İlacın standardizasyonu gibi).