Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dumbness nedir?

dumbness : n. Mütizm: Konuşamama, bazı akıl hastalarının konuşmak istememeleri hali, afazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cranioclast : n. Ölü fetüs başını ezip dışarı çekmede kullanılan özel alet, kranioklast.


demonstrator : n. Göstererek öğreten kişi, deneysel olarak anlatan öğretmen, demonstratör.


dogger bank itch : n. Alevonidium'a bağlı olarak gelişen alerjik dermatit.


dystrypsia : n. Barsak hazımsızlığı, distripsi.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


entopic : a. Normal yerinde bulunan.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


healing : a. Tedavi edici, xifa verici.


hypersalivation : n. See: Ptyalism.


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


malfunction : n. Herhangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması hali, görev bozukluğu.


myxovirus : n. Influenza grubuna dahil viruslara verilen ad.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


oncometer : n. Herhangi bir organın hacmını ölçen alet, onkometre.


per anum : Anus (makat) yolu ile.


peripleural : a. Plevrayı saran.


pharyngotonsillitis : n. Yutak ve bademciğin iltihabı.


photobiotic : a. Yalnız ışıkta yaşayan.


proteotherapy : n. Hastaya damar yolu ile protein verme, protein tedavisi.


pulmogastric : n. Akciğerle mideye ait, pulmogastrik.