Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

dumbness nedir?

dumbness : n. Mütizm: Konuşamama, bazı akıl hastalarının konuşmak istememeleri hali, afazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canavanine : n. biochem. Soya fasulyesinden tecrit edilmiş bir aminoasit, kanavanin.


cast : n. 1. Şaşılık; 2. Böbrek hastalıklarında idrarda görülen mikroskobik bir küme.


corneoscleral : a. kornea ile sklerayı ilgilendiren, bu oluşumlarla ilgili olan.


cretinous : a. Miskin(leşmiş).


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


endopericarditis : n. Endokard ve perikard iltihabı, endoperikardit.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


uterovesical : a. 1. Rahimve mesane ile ilgili; 2. Rahim ve mesane arasında oluşmuş (fistül hakkında).


hyperadrenalism : n. Böbreküstü bezlerinin aşırı faaliyeti.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


isotherapy : n. See: isopathy.


jejunoileostomy : n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.


lienomedullary : a. Dalağa ve kemik iliğine ait.


limping : n. Topallama, topallayarak yürüme, aksarayak yürüme.


mannitol : n. biochem. Manitol, [C6H8(OH)6].


methyl phenidate : n. Merkez sinir sistemini uyarmak yoluyla etki eden antidepresan bir ilaç.


moniliform : n. Boncuklu, boncuksu.


oviparous : n. Yumurtlayan, embriyonu anne vücudu dışında gelişmesini sağlayan yumurta yapan.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


seroscopy : n. Serumun teşhis için incelenmesi.