Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

dumbness nedir?

dumbness : n. Mütizm: Konuşamama, bazı akıl hastalarının konuşmak istememeleri hali, afazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


cyanhidrosis : n. Terin mavimsi renkte salgılanması.


deviation : n. Sapma, sapınç, normal yerini değiştirme.


flaxseed : n. Keten tohumu.


gangliitis : n. Sinir veya lenf ganglionunun iltihabı.


hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.


haustral : a. kalın barsak boğumları (haustra) ile ilgili.


indisposition : n. Hafif seyreden hastalık hali, kırıklık, keyifsizlik.


intratympanic : a. Timpan boşluğunun içinde bulunan.


meditarsal : a. Ayakbileği (tarsus) merkezine ait.


metopion : n. Alın çıkıntılarının arasında ve orta çizgi üzerinde bulunan nokta.


microphonia : n. Ses zayıflığı, sesin belirli zayıflaması, mikrofoni.


monogenetic : a. Eşeysiz üreme ile ilgili.


neutrocytophilia : n. See: Neutrophilia


onychophyma : n. Tırnak kalınlaşması veya büyümesi.


osmometer : n. 1. Osmometre: Koklama duyusunu muayeneye yarayan cihaz; 2. Ozmos kuvvetini ölçen alet.


palmic : a. 1. Kalb atımı veya nabız'la ilgili; 2. Palmus hastalığı ile ilgili.


perilymph : n. Perilenf(a), dışlenf (labryinthus membranaceus) dışındaki sıvı.


periproctic : a. Anüs çevresind, anüs'ü çevreleyen.


phagocytoblast : n. Fagosit hücresi.