Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

dwarfism nedir?

dwarfism : n. Boyun ileri derecede kısa oluşu, kollar, bacaklar ve gövdenin normalin çok altında, kısa oluşu ile belirgin durum, cücelik, bodurluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbolate : n. 1. Karbolik asit tuzu; 2. Bir maddeyi karbolik asit ile karıştırmak.


carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


chiloropexia : n. Vücutta fazla miktarda klor tutulması.


confinement : n. Loğusalık.


cytocentrum, : n. see: Centrosome.


diastalsis : n. Barsakta, kontraksiyon dalgasından önce bir gevşeme dalgasının oluşmasıyla belirgin peristaltik hareket şekli.


dilatability : n. Açılma kabiliyeti, dilatabilite.


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


hyperbaria : n. Yüksek atmosfer basıncına maruz kalışın sebep olduğu vücutta bazı belirti ve bozukulklarla belirgin patolojik durum.


laryngopharynx : n. Yutağın alt parçası.


mean : n. Orta, vasat, ortam.


metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.


narcotic : a. & n. 1. Uyuşturucu, uyutucu, 2. Uyku verici (uyuşturucu) ilaç, narkotik.


occipital : a. Artkafaya ait, kafanın arka kısmında olan, oksipital.


osteogeny : n. See: Osteogenesis.


plastocyte : n. Trombosit.


polyemia : n. vücutta aşırı kan bulunması, kan miktarının normalin üstüne çıkması, poliyemi.


sanguifacient : a. Kan yapıcı, kant aşıyıcı.


sialaden : n. Tükrük bezi, salya guddesi.