Bugün : 18 Ekim 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

dynamics nedir?

dynamics : n. Cisimlerin hareketini ve bu hareketin yarattığı etkileri konu alan fizik dalı, dinamikbilimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstrictor : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı; 2. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı ilaç.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


endothelioma : n. Endotel dokusundan (damar cidarı veya zarlarından) menşe alan ur, endotelyom.


eradication : n. kökünden kazıma, kökünü kurutma, tatamen ortadan kaldırma.


Esbach's Albuminometer : n. Üzerinde dereceler olan bir cam tüp.


exophytic : a. 1. Dış parazitle ilgili. 2. Dışarıya doğru gelişen, organın dış tarafına doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon, tümör v.s. hakkında).


fundusectomy : n. Mide fundusunun ameliyatla çıkarılması.


hydronephrosis : n. Böbrek pelvisinin idrar birikmesinden dolayı genişlemesi, hidronefroz.


jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.


lochiometritis : n. Doğumdan ileri gelen rahim (uterus) iltihabı, lohusalık humması.


mediocre : a. Orta derecede, üstün bir özellik göstermeyen.


micron : n. Bir milimetrenin binde biri, mikron.


molimen : n. Gayret.


omphalus : n. Göbek, umbilicus, navel.


onychatrophia : n. Tırnak atrofisi, onikatrofi.


pick's disease : n. a) Konstriktif perikardit'te meydanag elen ve karaciğer büyümesi, karında asit oluşumu, ödem ve pleural efüzyon ile karakterize olansendrom. b) Yaşlılıkta görülen zeka anomalilerine benzeyen belirtiler veren bir çeşit beyin atrofisi.


sanguicolous : a. Kanda yaşayan.


segment : n. Bölüm, parça, lop parçası (akciğer).


senna : n. Sinameki çiçeğinin kuru yapraklarından yapılan müshil ilaç.


sign : n. İşaret, araz, belirti.