Bugün : 19 Haziran 2019, Çarşamba

Favorilere Ekle!

dynamics nedir?

dynamics : n. Cisimlerin hareketini ve bu hareketin yarattığı etkileri konu alan fizik dalı, dinamikbilimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


bronchoscope : n. Bronşların içini muayeneye mahsus alet, bronkoskop.


cephaloridine : n. Cephalosporin'lerden elde edilen yarı-sentetik bir antibiotik.


diaphanoscopy : n. Kapalı bir vücut boşluğunu diyafanoskop aracılığıyla muayene etme.


ephelides : n. Çil, benek.


fibril : n. Lifcik, iplikcik, fibrilla.


glycopenia : n. Kanda şeker miktarının azalması, glikopeni.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


heteroploidy : n. Heteropolid olma hali.


indigestible : a. Hazmolunmaz.


joule : n. On milyon erge tekabül eden enerji birimi.


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


metal : n. Maden.


migrate : v. Bir yerden diğer yere gitmek, bir yerden diğer yere geçmek, yer değiştirmek.


odontorrhagia : n. Diş çıkarıldıktan (çekildikten) sonra kanama yapması, odontoraji.


orthodactylous : a. Düz parmaklı.


pancreatropic : a. Pankreas üzerine etki yapan, pankreas'ı uyaran.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


pericardiac : a. 1. Perikart ile ilgili; 2. Kalb çevresinde, kalbi çevreleyen.


somatometry : n. Vücut ölçülerini tesbit etme.