Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

dynamics nedir?

dynamics : n. Cisimlerin hareketini ve bu hareketin yarattığı etkileri konu alan fizik dalı, dinamikbilimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxy : n. Bk. biotaxis.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


ectodermatosis : n. Ektoderm'den kaynaklanan organ veya oluşumlarda kusurlu gelişim nedeniyle meydana gelen patolojik durum.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


epiplocele : n. Omentum fıtığı, epiplosel.


fistuloenterostomy : n. Ameliyatla eski safra kanalını kapatarak barsağa açılan yeni bir safra yolu oluşturma.


hyperlipoidemia : n. see: hyperlipemia.


hysterology : n. Rahim bilgisi, rahimbilim, hisetroloji.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


mesorectum : n. rektum mezosu.


metformin : n. Bir diguanid, antidiabetik madde.


mucinuria : n. İdrarda müsin bulunuşu.


mycostatic : a. Mantar gelişimini durdurucu, mikostatik.


neurosecretion. : n. Sinir hücrelerinden meydana gelen hormonlar.


ophthalmitis : n. Gözküresi iltihabı, oftalmit.


salpingopexy : n. Dölyatağı (Fallop) borusu tesbiti.


sarcocyte : n. Protozoid ektoplazmalarının orta tabakası.


strongyle : n. İplik kurdu.


thermohyperesthesia : n. Sıcağa karşı aşırı duyarlık.