Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ectental nedir?

ectental : a. Ekdoderm ve endoderme ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


glandulous : a. Bez yapısı gösteren çok sayıda küçük bezlerden oluşmuş.


inogenous : a. Dokudan meydana gelen veya doku oluşan.


intractable : a. İnatçı, tedaviye kolay cevap vermeyen, teadviye direnç gösteren.


leiotrichous : a. düz saça sahip düz saçlı.


melanoblast : n. Melanosit öncüsü hücre.


millivolt : n. Voltun binde biri (mv).


mysophobia : n. Kirlenme veya hastalık almaktan aşırı derecede korku, mizofobi.


nymphomaniac : a. Nemfomaniye müptela kadın, isterik.


opaqueness : n. Donukluk.


putefaction : n. Açılma, meydana çıkma.


periproctitis : n. Rektumu saran dokuların iltihabı, perirektit.


pleurotomy : n. Plevra ameliyatı.


pneumotropic : a. 1. Akciğer dokusu için özel ilgi gösteren; 2. Pnömokoklara hassas olan.


product : n. 1. Müstahzar; 2. Ürün.


radiculectomy : n. Spinal sinir kökünün ameliyatla çıkarılması.


rectalgia : n. See: Proctalgia.


scalenus : n. Skalen kası, kaburga kaldıran kas, musculus scalenus.


scleroma : n. Doku katılaşması, sklerom.


sclerotome : n. 1. Sklerayı kesemk için kullanılan bisturi; 2. Embriyonda somitlerin ön-orta duvarının dağılması sonucunda meydanag elen yaygın hücre yığını.