Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

ectoderm nedir?

ectoderm : n. Dışderi, ektoderm, ektoblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleed : v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; 2. n. Senye: Bir yerden kan alınması (dolaşımın yükünü azaltmak için ekseriya koldan yapılır).


chemotaxis : n. Organizmanın kimyasal uyaranlara karşı verdiği cevap, kimyasal bir maddeye karşı cezbedilme gücü pozitif.


coxa : n. (pl. coxae). Kalça kemiği, koksa, os coxae.


dispensing : n. Tarifine göre ilaç yapma veya hazırlama.


divarication : n. Ayrılma, bitişik olması gereken iki şeyin birbirinden uzaklaşması.


egomania : n. Marazi kendini beğenme (nefsine hürmet) manisi.


exomphalos : n. 1. Bir kısım barsakların üzeri peritonla örtülü olmak üzere göbek bölgesinden dışarı bombelik göstermesi ile belirgin doğuştan anomali, omfalosel; 2. Göbek bölgesinde bir kısım barsakların üzeri ince karın derisi ile örtülü olmak üzere dışarıya bombelik göstermesi hali, göbek fıtığı (doğuştan veya sonradan).


fetus : n. Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde gebelik ürününe verilen isim, uterus içinde gelişen yavru, cenin, fetüs.


glucosan : n. biochem. Formülü muğlak olan ve hidrolizinde glikoz meydana getiren şekerli bir madde.


heteroplastic : a. 1. Heteroplazi ile ilgili; 2. Heteroplazi gösteren.


hypophyseal : a. Hipofizeait.


hysterocolpectomy : n. Rahim ve vagina'nın ameliyatla çıkarılması.


infradiaphragmatic : a. Diafragma altında.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


monomaniac : n. Sabit fikir delisi.


overextension : n. Kol veya bacağın normal sınırın üstünde ekstensiyon hareketi, aşırı gerilme.


pintado : n. Pinta hastalıı gösteren kişi.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.


pyloroduodenitis : n. Pilor ve duodenum mukozasının iltihabı.


scleriasis : n. Dokuların katılaşması.