Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

ectoderm nedir?

ectoderm : n. Dışderi, ektoderm, ektoblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chordal : a. 1. Kordon veya kordon şeklindeki oluşumla ilgili; 2. Embriyo'da chorda vertebralis'le ilgili.


cuneus : n. (pl. cunei). Beynin kaması lobülü, Kuneus.


dominance : n. Hakimiyet, üstünlük, bir şeyin beraber bulunduğu diğer bir şeye veya şeylere oranla daha etkili ve hakim oluşu.


ecchymotic : a. Ekimoz'la ilgili.


encephalometer : n. Kafatasını ölçme aleti, ensafalometre.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


gangliform : a. Gangliyon şeklinde, düğümsü.


gastromalacia : n. Mide duvarlarının yumuşaması, gastromalasi.


glabrous : a. v. düz, tüysüz, kılsız.


hematocelia : n. Periton boşluğunda kan toplanması, hematoseli.


incoherent : a. Tutarsız, birbiriyle ilişkisiz, saçma.


mannitol : n. biochem. Manitol, [C6H8(OH)6].


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


parabiosis : n. 1. İki fetüs'ün tek organizma oluşturacak şekilde doğuştan birleşik oluşu, parabiyoz (Bazı yapışık ikizlerde olduğu gibi); 2. Sinirin gerek uyarılma gerekse uyarıyı iletme yeteneğinin geçici olarak ortadan kaldırılması.


pectineal : a. 1. Tarak şeklinde, taraklı; 2. Tarak şekli gösteren oluşumla ilgili.


polychromatophil : n. Birçok çeşit boyalarla boyanabilen element.


potter's rot : n. Çanak-çömlek sanayisinde çalışan işçilerde görülen bir çeşit pneumoconiosis.


quadriplegic : n. Her iki kol ve bacağı felç gösteren kişi.


rectoabdominal : a. Rektum ve karınla ilgili.


scrotectomy : n. Skrotumu kısmen kesip çıkarma ameliyatı.