Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

ectodermatosis nedir?

ectodermatosis : n. Ektoderm'den kaynaklanan organ veya oluşumlarda kusurlu gelişim nedeniyle meydana gelen patolojik durum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipolar : a. İki kutbu olan, iki kutuplu.


burimamide : n. Antistaminik bir madde.


chromatopsia : n. Cisimleri olduğundan farklı renklerde görme, renksiz cisimleri renkli görme ile belirgin görme bozukluğu.


colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


cyturia : n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.


dysmoiphogenic : n. Hamilelik sırasında alındıkları takdirde fetusun anormal şekillerde gelişmesine sebep olan ilaçların nitelenmesi için kullanılan bir deyim.


esophagometer : n. Özofagusu ölçme aleti, özofagometre.


extramarginal : a. Bilinç dışı, idrak dışı


ginger : n. Barsak galarını giderici etkisi olan aromatik bir kök, zencefil kökü.


hemoid : a. Kana benzer, kan gibi.


hydrargyrum : n. biochem. See: Mercury.


hypoglossus : n. Büyük dilaltı siniri, nervus hypoglossus, hipoglos.


inosteatoma : n. Yapısında yer yer bağ dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, inosteatom.


lymphangioma : n. Lenfa damarlarından başlayan selim urlar, lenfanjiyom.


mastocyte : n. Mast hücresi, mastosit.


normothermia : n. Vücut ısısının normal sınırlar içinde olması.


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.


percolate : v. n. 1. Süzmek, filtredeng eçirmek; 2. Süzülmek, sızmak, 3. Süzülen eriyik.


pituitary : a. 1. Balgama (sümüğe) ait; 2. Sümüklü, balgamlı, pituitaria; 3. Hipofiz.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.