Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

ectromelus nedir?

ectromelus : n. Kol ve bacakları bulunmayan ve yetersiz gelişmiş hilkat garibesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


celiectasia : n. Karın boşluğunun aşırı büyük oluşu.


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


dorsalgia : n. Sırt ağrısı.


electricity : n. Elektrik.


facial : a. Yüze ait, facialis.


folie : n. See: Psychosis.


teratology : n. Oluşumdaki biçimsizlikve anormallikleri inceleyen bilim, oluşum anomalisi ilmi, teratoloji.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


hypospadias : n. 1. Erkekte urethra'nın penisin arka yüzüne açılışı ile belirgin doğuştan anomali; 2. Kadında urethra'nın vagina'ya açılışıyla belirgin doğuştan anomai.


ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.


litter : n. Sedye


mesophlebitis : n. Ven orta gömleğinin iltihabı, mezoflebit.


monopolar : a. Tek kutuplu.


narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.


oleotherapy : n. Yağ tedavisi, vücuda yağ zerketmek suretiyle yapılan tedavi, olyoterapi.


papilliform : n. Meme başına benzer biçimde papilla şeklinde.


pseudoapoplexy : n. Kanamasız apopleksiye benzer durum.


splanchnotribe : n. Barsak boşluğunu ezerek kapatan alet.


stupe : n. Ağrıyan yere konan ıslak ve sıcak ilaçlı bez.