Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ectromelus nedir?

ectromelus : n. Kol ve bacakları bulunmayan ve yetersiz gelişmiş hilkat garibesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchial : a. Akciğerlerdeki nefes borularına (bronşlara) ait, bronchialis.


disorder : n. Hastalık, illet.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


fluorescence : n. Bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına arzedilince kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği, floresans.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


gonococcic : a. See gonococcal


hyperpyretic : a. 1. Yüksek ateşle ilgili, 2. Yüksek ateş gösteren; 3. Yüksek ateşe sebep olan.


hypomyxia : n. Mukoza salgısının azalması.


madness : n. Delilik.


megalencephalon : n. Normale oranla iri hacim gösteren beyin, büyük beyin.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


parity : n. Bir kadının doğurduğu çocuk sayısına bakılarak belrilenen durumu.


pilous : n. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüyül.


pneumatodyspnea : n. Anfizemden ileri gelen nefes darlığı.


pneumohydropericaridum : n. Perikard boşluğunda gaz ve sıvı toplanması.


pneumoretroperitoneum : n. Periton arkası boşluğnuda hava bulunması veya hava zerkedilmesi.


repolarization : n. Kutuplaştırma.


ripa : n. Beyinde karıncıklara ait ependimin bir pleksus üzerinde atlama çizgisi.


solvent : a. & n. 1. Eritici, çözücü; 2. Eritici sıvı, eriyik.


sulculus : n. Küçük oluk.