Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

electrolysis nedir?

electrolysis : n. Bir maddenin veya solüsyonun içinden elektrik akımı geçirerek elemanlarına ayırma, elektroliz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


cardiothyrotoxicosis : n. Kalb çalışmasını büyük ölçüde etkileyen hipertiroidizm hali.


cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


cystophthitis : n. Mesane tüberkülozu.


didymalgia : n. Testis ağrısı.


fremitus : n. Ancak palpasyonla hissedilebilen titreme.


uterovesical : a. 1. Rahimve mesane ile ilgili; 2. Rahim ve mesane arasında oluşmuş (fistül hakkında).


holosystolic : a. Bütün sistolü işgal eden.


homogenesis : n. Nesilden nesile aynı şekilde meydanagelen üreme, homojenez.


hydrops : n. Sulu madde birikmesi.


hypererotism : n. Cinsel his ve davranışlarda aşırılık gösterme, aşırı cinsel arzu.


lascivia : n. Erkek veya kadında aşırı cinsel arzu, kişinin aşırı cinsel dürtü ve istek gösterişi hali.


mesocaecum : n. Körbarsak mezosu.


quadriceps : a. &n. Dörtbaşlı (kas).


sacro : pref. Sakruma ait.


septan : a. Yedi günde birgelen (olan).


seroglobulin : n. Kan serumu globülini.


sphenoparietal : a. Sfenoid ve paryetal kemiklerle ilgili.


thermy : suff. Sıcaklık, ısı anlamına sonek.


tobramycin : n. "Streptomyces tenebrarius" adlı mantardan elde edilen Pseudomonas aeruginosa ve benzeri bakterilere karşı etkili bir antibiyotik,Tobramisin.