Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

electrolysis nedir?

electrolysis : n. Bir maddenin veya solüsyonun içinden elektrik akımı geçirerek elemanlarına ayırma, elektroliz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collagenous : a. 1. Kollajen ihtiva eden, kolaljen'den yapılı; 2. Kollajen oluşturan.


contrast : a. Zıtlık, iki şey arasındaki fark veya ayrılık.


enterogram : n. Enterograf ile elde edilen, barsak hareketlerini gösterir çizelge.


epidemic, epidermal : a. Deriye ait derisel, cildi.


frost bite : n.Aşırı derecede soğuğa maruz kalan cildin ve yüzeysel dokuların donması, soğuk ısırması.


intercostal : a. Kaburga kemikleri arasında olan, kaburgalararası, intercostalis.


hemihyperhidrosis : n. Vücudun tek tarafının aşırı terlemesi.


heteroploidy : n. Heteropolid olma hali.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


hyps(o) : pref. Yükseklik, irtifa, boy.


kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.


larva : n. (pl. larvae). Tırtıl, kurtçuk, sürfe, larv.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


metratrophia : n. Uterus atrofisi, metratrofi.


neutrcytopenia : n. See: Neutropenia.


orchiocele : n. 1. Testis fıtığı; 2. Sikrotum fıtığı; 3. Testis tümörü.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.


psorospermosis : n. Myxorporidia takımı parazitlerin sebep olduğu hastaık.


sociology : n. İçtimaiyat ilmi, toplumbilim, sosyoloji.