Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

electrophysiology nedir?

electrophysiology : n. Organizmada fizyolojik olaylara eşlik eden elektriksel olayları ve elektrik akımının vücut ve dokular üzerindeik etkilerini konu alan fizyoloj dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choreic : a. 1. Kore ile ilgili, kore'ye bağlı; 2. Kore niteliğinde, kore tabiatında.


conjunctiva : n. Göz kapaklarının iç yüzeyi ile skleranın bir kısmını örtmüş ince zar, conjunctiva, konjonktiv.


crystalluria : n. İdrarda kristal bulunması, kristalüri.


diamorphine : n. Eroin, bir morfin türevi.


eminence : n. Çıkıntı, tümsek, eminentia: Büyük toparlak çıkıntı.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


gastrogavage : n. Lastik sonda ile mideye yiyecek gönderilmesi, sun7i besleme.


gastrolineal : a. Mide ve dalağa ait, mide-dalak.


integrator : n. Vücut yüzeylerini ölçmede kullanılan özel alet.


haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).


hormonogenesis : n. Herhangi bir hormonun oluşması.


hypergalactia : n. süt ifrazında fazlalık, hipergalaksi.


ionization : n. Elektrik cereyanı ile iyonlara parçalanma (bölünme), iyonlaşma.


isograft : n. Alıcı ile aynı genetik yapıya sahip kimseden alınan gref (Tek yumurta ikizinden alınan gref gibi).


keratome : n. Korneayı kesme ameliyesinde kullanılan cerrah bıçığı, keratom.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


nonencapsulated : a. Kapsülle sarılı olmayan, etrafında kapsül bulunmayan, kapsülsüz.


oculogenital : n. Göze ve genital bölgeye ait olan her iki bölgeyi de ilgilendiren.


orchidotomy : n. Testis ameliyatı, orşidotomi.


otosteal : a. Kulak kemikciklerine ait.