Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

electrophysiology nedir?

electrophysiology : n. Organizmada fizyolojik olaylara eşlik eden elektriksel olayları ve elektrik akımının vücut ve dokular üzerindeik etkilerini konu alan fizyoloj dalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylomicron : n. Yaşlı gıdaların sindirilip barsaklardan emilmesini takiben kan serumunda görülen yağ zerreciklerinden her biri.


epi : pref. üstünde, üzerinde.


fibrinogenemia : n. Kanda aşırı miktarda fibrin bulunuşu.


fibrositis : n. Lif dokusu iltihabı, fibrozit.


fungistatic : n. Mantarların üreyip gelişmesini engelleyen herhangi bir madde.


galeropia : n. Cisimlerin aşırı parlak görülmesi hali.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.


grisea : a. Boz gri, griseus.


katabolic : a. See:Catabolic.


kelp : n. Bir çeşit esmer deniz algı otunun iyot çıkarmak için alınan külü.


mensuration : n. Ölçme, mesaha.


metalline : a. biochem. a) Madeni. b) Maden tuzu ile dolu.


otopyosis : n. Kulak cerahatlanması, kulağın cerahatli hali, otopiyoz.


ovulen : n. Gebeliği önleme amacıyla kadın tarafından tablet şeklinde kullanılan östrojen-progesteron karışımı ilaç.


paraphasia : n. Hafif afazi, parafazi.


periorbita : n. (pl. Periorbitae). Periorbit(a), Çöz çukuru, kemik zarı.


placentation : n. Plasentanın tertibat veya oluşum tarzı.


polythelia : n. Memeucu adedinin normalden fazla olması, politeli.


professional : a. 1. Meslekle ilgili; 2. mesleki uğraşıya bağlı, mesleki çalışma sonucu oluşan.