Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

embalming nedir?

embalming : n. İlaçlarla cesedi çürümeden muhafaza etme, tahnit, mumyalama.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calx : n. biochem. Kireç.


bruxism : n. Diş gıcırdaması, alt ve üst çene dişlerinin birbirine sürtünmesi sonucu meydana gelen gıcırdama.


bulbus : n. Soğan, bulbus.


carbamide : n. Bir çeşit üre türevi, suyunu kaybetmiş toz halindeki üre (Tedavide diüretik olarak kullanılır).


dermatopathy : n. Herhangi bir deri hastalığı.


differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


embryotoxon : n. Kornea kenarının konjenital donukluğu.


ethnology : n. Irkların kökenli ilk yayılmaları ve münasebetleri ile özelliklerinden bahseden bilim, budun bilim, etnoloji.


fetid : a. Fena kokan, pis kokulu.


histoma : n. Doku tümörü.


hydroscheocele : n. İçinde sıvı bulunan skrotum fıtığı.


islet : n. Adacık.


kaif : n.Alınan ilacın meydana getirdiği rahatlık, özellikle teskin edici veya uyuşturucu ilacın vücutta oluşturduğu rahatlama hali.


kerion : n. Baş derisinin püstüllü hastalığı.


laryngopharyngeal : a. Gırtlak ve yutağa ait.


mass : n. Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı.


ovulatory : a. Ovülasyona ait.


pediculation : n. 1. Bitlenme; 2. Küçük çıkıntılar meydana getirme.


pneumarthosis : n. Eklemde gaz veya hava blunması.


pulsative : a. Ritmik atım gösteren, nabız şeklinde atan.