Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

embalming nedir?

embalming : n. İlaçlarla cesedi çürümeden muhafaza etme, tahnit, mumyalama.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangioma : n. Safra yollarına ait bir tümör.


choreic : a. 1. Kore ile ilgili, kore'ye bağlı; 2. Kore niteliğinde, kore tabiatında.


contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


cytoometaplasia : n. Hücre fonksiyon ve şekillerinde meydana gelen değişiklik.


diplopia : n. Şaşılık, binoküler vizyonun bozulması sonucu bir eşyanın çift olarak görülmesi, diplopi, ambiyopi.


extracorporeal : n. Vücudun dışında kalan.


gastromalacia : n. Mide duvarlarının yumuşaması, gastromalasi.


gene : n. Kromozomlarda bulunan ve herediter karakteri nakleden faktör, jen (gen).


tentorial : a. Tentorium'la ilgili.


hydrokinetics : n. Hareket halinde sıvılardan bahseden bilim, akışkanlar dinamiği.


hypercatharsis : n. Şiddetli ishal.


lobe : n. 1. Lop, lobus, Kulak memesi, 2. Parçalı bir organın bir parçası; 3. Karaciğer parçası.


mesodermal, mesodermic : a. Mezoderme ait.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


microbrachius : n. Kolları normale oranla çok küçük olan fetüs.


phytophagous : a.Bitkilrele beslenen, bitki yiyen.


potential : a.&n. 1. Kuvveti olan, kuvvetli, iktidarlı; 2.Elektrik potansiyeli; 3. Gerilim veya basınç.


recurrence : n. Yeniden zuhur etme, tekerrür etme, nüksetme, avdet etme (hastalık).


starvation : n. 1. Açlık, gıdasızlık; 2.Açlıktan ölüm.


taste : n. & v. 1. tat, tadım, gustus; 2. tatmak.