Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

encephalameia nedir?

encephalameia : n. Beyine kan hücumu, beyin konjesyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursolith : n. Burs taşı.


cacogenesis : n. Anormal gelişme, kusurlu gelişim.


carbohydrate : n. biochem. Karbon hidrat.


cardiotoxic : a. Kalb üzerinde zararlı etki gösteren, kalbe z ararlı.


conutertransference : n. Psikoterapi esnasında analiz yapan kişinin bilinçaltındaki duygularını, bilinçsiz olarak hastaya aktarması.


cystopyelitis : n. mesane ve böbrek pelvisinin birarada iltihabı.


decrement : n. Eksilme, azalma, özellikle ateşle seyreden hastalıkta ateşin düştüğü veya belirtilerin gerilediği devre.


destruction : n. Bozulma, harabiyet, yıkım.


diplopia : n. Şaşılık, binoküler vizyonun bozulması sonucu bir eşyanın çift olarak görülmesi, diplopi, ambiyopi.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


haustral : a. kalın barsak boğumları (haustra) ile ilgili.


inoblast : n. Oluşum devresinde bulunan bağ dokusu hücresi.


intranatal : a. Doğum anında.


macroblast : n. İri hacım gösteren çekirdekli genç eritrosit, makroblast.


oronasal : a. Ağız ve buruna ait.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


paracentral : a. Merkeze yakın, merkeze bitişik.


persalt : n. biochem. Nötr bir tuza nazaran asit muhtevası daha fazla olan herhangi bir tuz.


platypellic : a. geniş havsalalı.


postocular : a. Göz arkası, göz arkasında.