Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

encephalameia nedir?

encephalameia : n. Beyine kan hücumu, beyin konjesyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choreic : a. 1. Kore ile ilgili, kore'ye bağlı; 2. Kore niteliğinde, kore tabiatında.


ectodactylism : n. Bir veya birkaç parmaın doğuştan bulunmayışı hali.


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


field : n. Saha, alan.


gastronomic : a. Mide ve yemeğe ait, gastronomiye ait.


hematite-miner's lung : n. Hematit endüstrisinde çalışan kimselerde meydana çıkan bir çeşit silicosis.


hyperglycistia : n. Dokulardaf azla şeker birikmesi.


impacted : a. İyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran.


intraserosal : a. Seröz bir zarın içinde.


kephir : n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş süt, ekşi süt.


lax : n. Gergin olmayan, gevşek, sarkık.


leucitis : n.


mesogastric : a. 1. Mezogastr(yum)'a ait; 2. Göbek nahiyesi (bölgesi)'ne ait.


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


order : n. 1. Sistematik tasnif; 2. Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf.


photogenous : a. See: Photogenic.


pink-eye : n. Akut bulaşıcı konjunktivit.


quadrilocular : a. Dört çukurlu, dört hücreli.


recess : n. Çukur, çukurcuk, recessus.


reposition : n. Normal durumuna koyma, normal yerine yerleştirme.