Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

encephalameia nedir?

encephalameia : n. Beyine kan hücumu, beyin konjesyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circulatory : a. Sirkülasyona ait, sirkülatuvar.


decerebrize : v. 1. beyini çıkarmak; 2. Omuriliği beyin sapı seviyesinde kesmek.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


episiostenosis : n. Vulvanın daralması, episyostenoz.


excited : a. Tahrik edilmiş, uyartılmış


genitoinfectious : a. Cinsel temas yoluyla geçen, zührevi.


gonohemia : n. Gonokokların kana geçmesi, gonokok septisemisi.


hematocytosis : n. Kanın hücresel elementlerinin çoğalması, hematositoz.


hematomediastinum : n. Mediyastende kan toplanması.


iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.


interstitioma : n. Testisin Leydig hücrelerininbir tümörü.


kainophobia : n. Yeni eşyalara karşı duyulan marazi korku.


karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.


ketonuria : n. İdrarla keton çıkarılması, ketonüri.


leischmaniasis, leischmaniaosis : n. Layişmanyaların yaptığı enfeksiyon, yalişmanyoz.


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


macrodontia : n. Büyük dişlilik, dişlerin aşırı iriliği.


mesocolic : a. Kolon mezenteri ile ligili.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.