Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

endoskeleton nedir?

endoskeleton : n. İç iskelet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoplegia : n. Göz kapağı felci.


botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


cacation : n. Aptes etme, barsakları boşaltma.


cervilator : n. Daimi titreşim meydanag etirerek serviksi genişletme amacıyla kullanılan alet.


cinnabar : n. Kırmızı cıva sülfit.


electroencephalogram : n. Eletroensefalografın kaydettiği çizgi.


uterothermometry : n. Rahimiçi hararetini ölçme, uterusdaki ısının ölçülmesi.


heteradenoma : n. Bulunmaması gereken yerdeki bez dokusundan gelişen tümör, heteradenik dokudan gelişen tümör, heteradenom.


hospitalize : v. Hastayı hastaneye göndermek, hastaneye yatırmak.


hydrolyst : n. Hidrolize sebep olan bir enzim, hidrolist.


jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.


Killians's operation : n. Supra-orbital kısma dokunmadan frontal sinusun kürete edilmesi.


mescaline : n. Halusinasyonlar meydana getirme özelliği bulunan bir madde.


mesothelium : n. Mesotelium mesoderm'e ait seroz zarları meydana getiren tabaka.


onomatology : n. İsim ve terimler ilmi, onomatoloji.


osteoclasty : n. Şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla içimsiz kemiğin kırılması, osteoklasti.


osteodiastasis : n. 1. Uzun kemikte epifiz'in metafiz'den ayrılamsı; 2. İki komşu kemik arasının açılması, iki bitişik kemiğin birbirinden ayrılması.


parieto-occipital : a. Parietal ve oksipital kemiklere veya bölgelere ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.


pericaditic : a. Perikardite ait.