Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

endoskeleton nedir?

endoskeleton : n. İç iskelet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsular : a. Kapsüle ait, capsularis.


caseation : n. Yumuşak, peynir gibi bir kütlenin oluşması, tüberkülozda olduğu gibi.


chemobiotic : n. biochem. Bir antibiyotik ile kemoterapötik bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


citrated : a. biochem. Sodyum sitratla muamele görmüş.


clawless : a. Ayağı tırnaksız (hayvan hakkında).


elimination : n. İhraç, çıkarma (organ).


mia strain : Göz yorgunluğu


glycolysis : n. Glikozun vücuttaki glikolitik fermentlerle parçalanması.


gonorrheal : a. Belsoğukluğu olan, gonoreli.


homocerebrin : n. Beyin maddesinden elde edilen bir cevher.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


infestation : n. Konak hayvan üzernide eklem bacaklı parazitlerin bulunması.


infrahyoid : a. Hiyoid kemiğin altı, hiyoidaltı.


jugale : n. Elmacık kemiği açısındaki nokta, jügal.


kaposi's varicelliform eruption : n.Ekzemalı çocuklarda meydana gelir.


maxillary : a. Üstçeneye ait, maxillaris.


monothermia : n. Sabah ve akşam vücut hararetinin aynı olması, monotermi.


nucleolar : a. Çekirdekcik (nucleolus)'le ilgili.


otor : a. Kulağa ait.


polyneuropathy : n. Çeşitli sinirleri saran hasatlık, polinevropati.