Bugün : 16 Aralık 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

enteritis nedir?

enteritis : n. Barsak iltihabı, Enterokolit, enterit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cor pulmonale : n. Bir akciğer hastalığına (anfizem, silikoz) bağlı olarak gelişen kalp hastalığı.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


emanation : n. biochem. Emanasyon: Bir cisimden intişar eden koku veya buhar veya ışın, radiumun parçalanmasından meydana gelen radyoaktif soy gaz.


exstrophy : n. Bir organın içinin dışa dönmesi (idrar kesesi gibi).


gelatinous : a. Jelatinli, jelatinsi.


gliadin : n. biochem. Hububat glüteninden elde olunan sert bir protein.


intrafebrile : a. Ateşli devrede, ateşli edvre esnasında.


lithonephritis : n. Taşların sebep olduğu böbrek iltihabı, böbrek taşlarının organ dokusunu devamlı tahrişi nedeniyle gelişen nefrit.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


mesencephalitis : n. Orta beyin iltihabı, mezensefalit.


morning sickness : n. Gebelik belirtisi olan mide bulantısı ve kusma halleri.


neo-synephrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü bir madde.


ostealgia : n. See: Ostalgia.


paramorphia : n. Şekil bozukluğu, şekil anomalisi, paramorfi.


phagocytic : a. 1. Fagosit veya fagositoz'la ilgili; 2. Fagositoz gösteren, fagositoz'la belirgin.


phagocytoblast : n. Fagosit hücresi.


postnecrotic : a. Nekroz sonu, nekroz sonrası.


prospermia : n. Cinsel birleşim esnasında meni'nin erken gelişi, erken boşalma, erken inzal, bel gevşeklii.


protein : n. biochem. Havyan ve bitki hücrelerinin esas yapı maddeis olan ve özellikle karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürtten ibaret bileşimlerden biri, protein.


protoactinium : n. biochem. Pa sembolü ile bilinen kimyasal element, protoaktinyum.