Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

enterohelcosis nedir?

enterohelcosis : n. Barsakların ülserli hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccal : a. Ağza (yanağa) ait, buccalis.


bulbiform : a. Soğan şeklinde, bulbiformis.


cheiragra : n. Eli tutan gut hastalığı.


choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


cyclotomy : n. Kirpik kasını kesme ameliyesi.


facioplegia : n. Yüz felci, fasyopleji.


ganglionervous : a. Sempatik sinir sisteminea it.


tentacle : n. Kamçı.


hydroxycortisone, : n. See: hydrocortisone.


male : a.&n. Erkek.


myxosarcoma : n. Miksomla karışık sarkom tümörü.


normotonia : n. Kas tonüsünün normal oluşu.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.


ovogenesis : n. See: Oogenesis.


perilobar : a. Lob çevresinde, lob'u çevreleyen.


pestis : n. Veba. See: Plague.


picrotoxinism : n. Pikrotoksin zehirlenemsi.


sarcocyst : n. Sarcocystis cinsi parazitlerin kaslarda meydana getirdiği, içleri parazit dolu küçük kistik oluşumlardan her biri.


spheroma : n. Küresel tümör.


sympatheticotonic : a. Arterlerde spazm sonucu daralma ve kan basıncında yükselişle belirgin sempatetik sinir sistemi hakimieti gösteren, sempatetikotonik.