Bugün : 30 Mart 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

erubescence nedir?

erubescence : n. Kızarma, derinin kızarması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecal : a. & 1. Çekum'la ilgili, çekum'a ait; 2. Ucu kapalı sonlanan, kör kese halinde sonlanan.


darrows solution : n. Potasyum klorür, sodyum klorür ve sodyum laktat ihtiva eden bir çözelti.


furcula : n.Gelişen embriyo'da farenksin ön duvarı üzerindeki, ilerde epiglotis'i oluşturacak olan kabartı.


gastrolineal : a. Mide ve dalağa ait, mide-dalak.


globule : n. 1. Kürecik, yuvarcık, 2. Küçük damla, kan zerresi.


halituous : a. Buhar veya nemle kaplı.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


infant : n. Bebek, süt çocuğu.


ischolochia : n. Lohusalık devresindeki kanla karışık akıntı (loşi)'nın kesilmesi.


lepidosis : n. Pullu kabarık (kızartı).


lymphatolysis : n. Lenf dokusunun yokolması.


lysin : n. biochem. Birçok proteinlerde bulunan bir aminoasit, lizin (hücrelerin erimesine sebep olur).


maniacel : a. 1. Mani ile ilgili; 2. Mani gösteren, mani ile belirgin.


mycomypringitis : n. Kulak zarının mantarlı iltihabı.


noxious : a. 1. Zararlı, sıhhati bozan; 2. Tehlikeli, öldürücü, habis, noxius.


rem : n. Bir röntgen ışınım birimi.


retina : n. (pl. retinae). Gözün iç gömleği, gözün sinir ipliklerinden yapılmış en iç katı, ağtabaka, retian.


spur : n. Mahmuza benzer sivri kemik parçası.


stearrhea : n. Derinin yağ guddelerinden çıkan ifrazatın anormal şekilde artması.


stress : n. Baskı ,gerilim, tansiyon.