Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

erysipelatous nedir?

erysipelatous : a. Erizipelli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrosclerosis : n. Kemik iliğinin, fibrosis sonucu sertleşmesi, kemik iliği sklerozu.


chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


electrogenesis : n. Elektriksel güç meydana gelişi, elektrikiyet oluşması.


electrolyte : n. Elektrikle tahlil olunabilen madde, elektrolit.


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


ethmoidectomy : n. Etmoid kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


fungistatic : n. Mantarların üreyip gelişmesini engelleyen herhangi bir madde.


glabrous : a. v. düz, tüysüz, kılsız.


gnathocephalus : n. Başın çeneler dışında hiçbir kısmının gelişmemiş oluşuyla belirgin hilkat garibesi.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


hysterocolpectomy : n. Rahim ve vagina'nın ameliyatla çıkarılması.


incudiform : a. Örs ş eklinde, örsbiçim.


invisible : a. Görülemeyen, gözle seçilemeyen.


lascivia : n. Erkek veya kadında aşırı cinsel arzu, kişinin aşırı cinsel dürtü ve istek gösterişi hali.


liparthritis : n. Yumurtalık fonksiyonunun durması ile meydana gelen eklem iltihabı (bir çeşit romatizma).


ophthalmecchymosis : n. Konjunkitva'da kan toplanması.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


orthopedic : a. Ortopediye ait, ortopedik.


ozonometer : n. Havadaki ozon miktarını ölçen alet, ozonometre.


phytogenesis : n. Bitki türlerinin zamanının seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir bitki türünün ilk şeklinden bugünkü şekline kadar geçirdiği tarihsel aşama, fitogenez.