Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

erysipelatous nedir?

erysipelatous : a. Erizipelli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dilution : n. 1. Su ilavesiyle bir eriyiğin yoğunluğunu azaltam, sulandırma; 2. Sulandırılmış eriyik.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


gephyrophobia : n. Köprü üzerinde veya denize (suya) yakın yerlerde yürüme korkusu.


glycoside : n. biochem. See: glucoside.


lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.


hyposensitiveness : n. Düşük duyarlık, herahngi bir uyarıya veya allerjen'e karşı normalin altında duyarlık gösterme hali.


keratomycosis : n. Korneanın mantarlı hali, keratomikoz.


largactil : n. Chlorpromazine müstahzarlarından biri (Sedatif ve antiemetik olarak kullanılır).


lascivious : a. 1. aşırı cinsel arzu taşıyan, şehvetli; 2. Cinsel arzu uyandıran, şehvet uyandırıcı.


myomectomy : n. Miyomun ameliyatla çıkarılması, miyomektomi.


pleonexia : n. 1. Marazi oburluk; 2. Vücut direncinin artması.


pleuropneumonolysis : n. Akciğer tüberkülozunda bir kısım akciğerde kollaps yapmak amacıyla bir veya birkaç kaburga çıkarılması.


pneumohemothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.


polioencephalitis : n. Beynin enkefalonun gri maddesinin iltihabı, poliyoensefalit.


polyploid : a.&n. 1. Poliploidi ile vasıflı; 2. Polipolidi ile vasıflı şahıs veya hücre.


proiosystole : n. Erken sistol.


puerperalism : n. Doğumla ilgili hastalık hali.


py (a) emia. : n. Cerahatin ve dolayısla mikropların kana karışması, piyemi (Sepsis veya septisemi).


rhabrocyte : n. Metamiyelosit.


somnolence, somnolency : n. Yarı uyku hali, uykusuzluk, somnolans.