Bugün : 19 Haziran 2019, Çarşamba

Favorilere Ekle!

erythrodextrin nedir?

erythrodextrin : n. biochem. İyodinle kırmızı boynan dekstrin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


colistin : n. Birçok gram pozitif organizmalar üzerinde etkisi olan bir antibiyotik.


cyclodialysis : n. Glokom'da göz içi basıncını azaltmak amacıyla ön kamara ile perikoroidal boşluk arasında oluşturulan bağlantı.


device : n. Araç, alet.


extrasensory : a. Duyu ötesi, normal duyuların ötesinde.


fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.


fibrogen : See: Fibrinogen.


phymatosis : n. Cilt tümörleriyle vasıflı bir hastalık, fimatoz.


gravedo : n. burun nezlesi, koriza.


hostility : n. Düşmanlık, aşırı kızgınlık, husumet.


meniscitis : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın iltihabı.


metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.


narcosynthesis : n. Hafif anestezi altında, hastaya geçmişe ait bazı olaylar hatırlatılması ve böylelikle hastalık sebebi olan olayın meydana çıkarılması.


neuropsychiatry : n. nöroloji ve psikiyatrinin birleşmeis ile meydana gelen bilim dalı.


omental : a. Omentuma ait, omentalis.


paracholia : n. Karaciğerden safra ifrazında anormallik, parakoli.


peliosis : n. See: Purpura.


phaneroscope : n. Deri veya deri lezyonlarını, üzerine ışık düşürerek muayenede kullanılan, mercekten oluşmuş alet, faneroskop.


polysarcia : n. Vücutta yağ dokusunun artışı, şişmanlık.


protophyte : n. Tek hücrli bitki veya nebati organizma.