Bugün : 20 Mart 2018, Salı

Favorilere Ekle!

erythruria nedir?

erythruria : n. Eritrosit işeme, eritrüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calciferous : a. 1. Kireçli, kireç hasıl eden; 2. Kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden.


colotomy : n.Kolon açma ameliyatı, kolotomi.


corona : n. (pl. Coronae). 1. Koron, taç: Kafatası veya dişin üst yüzü; 2. diş üzerine geçirilen altın veya gümüş zarf.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


hepatohemia : n. Karaciğer damarlarının aşırı kanla doluşu, karaciğer konjesyonu.


hema, hemato : pref. Kan.


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


hyalitis : n. Hiyaloid zar iltihabı, hiyalit.


hyperpiesia : n. see: Hyperpiesis.


inflection : n. See: inflexion.


intarcutaneous : a. Deri içi.


ophthalmia : n. Göz veya konjonktif iltihabı, oftalmi.


orbitonasal : a. Göz çukuru ve buruna ait.


pandemic : a. 1. Pandemi özelliği gösteren, geniş bir saha üzerinde salgın olarak görülen; 2. Geniş bir sahaya yayılma niteliği gösteren hastalık, salgın hastalık.


peppermint : n. Nane, menta piperita (yel çıkarıcı ve uyarıcıdır).


periaxial : a. Eksen çevresinde bulunan, eksein saran.


permeability : n. Geçirgenlik, nüfuz ettirme yeteneği dokuların içlerinden bir maddeyi geçirme hassası, permeabilite.


pyencephalus : n. Beyin apsesi.


relaxant : a. 1. Yumuşatıcı, gevşetici, dinlendirici; 2. Dinlendirici ilaç veya faktör.


sphagitis : n. Boğaz iltihabı.