Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

erythruria nedir?

erythruria : n. Eritrosit işeme, eritrüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondropathy : n. Kıkırdağı ilgilendiren herhangi bir hastalık, kıkırdak hastalığı.


coition : n. See: Coitus.


delactation : n. 1. Sütten (memeden) kesme veya kesilme; 2. Ana sütünün çekilmesi, delaktasyon.


dentistry : n. Dişçilik, diş tabipliği.


esophagotomy : n. Özofagusu kesme ameliyesi, özofagotomi.


ganglionectomy : n. Gangliyonu kesip çıkarma ameliyatı.


hypnagogic : a. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uykuda gelen.


kerato-ectasia : n. Kornea çıkığı, korneanın çıkıntı yapması.


maladjusted : a. Çevreye uymakta güçlük gösteren, uyumsuz.


odontorrhagia : n. Diş çıkarıldıktan (çekildikten) sonra kanama yapması, odontoraji.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


onomatology : n. İsim ve terimler ilmi, onomatoloji.


orchiepidid : n. Testis ve epididim iltihabı.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


pediculus : n. Bit.


pneumato : pref. See: Pneum


postgeniculatum : n. İç corpora gemina.


premenstruum : n. Adetten önceki devir, menstruasyon öncesi.


pseudoptosis : n. Alt ve üst göz kapağı arasındaki açıklığın daralması.


rule : n. Kaide, kural.