Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

erythruria nedir?

erythruria : n. Eritrosit işeme, eritrüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bony : a. 1. Kemiğe benzer, kemik gibi kemiğimsi; 2. Kemikten oluşmuş, kemikli.


catalyst : n. biochem. Katalizleyen, katalizatör, kolaylaştıran.


dermovascular : a. Cilt ve kan damarlarına ait, dermovasküler.


dry : a. 1. Kurutmak, kurumak; 2. Su ihtiva etmeyen, kuru.


electrotaxis : n. Hücre veya organizmanın elektrik akımı etkisiyel akım öynünde gösterdiği refleks hareket (ilerlee, çevrilme vs.).


erg.ergon : n. Enerji, erg.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


finger : n. Parmak.


lactovorous : a. Sütle beslenen, yaşamını sütle sürdüren.


gristly : a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırdak yapısında.


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


heterozygous : a. Gen çifti birbirinden farklı iki genden oluan.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.


leukopoiesis : n. Lökosit oluşumu, lökositlerin meydana gelmei.


mega : pref. Büyük, aşırı derecede büyük anormal büyüme.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


nycthophilla : n. Karanlıktan hoşlanma, niktofili.


obturator : n. Tıkaç.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.