Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

ethylenediamine nedir?

ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coarctotomy : n. Kanal lümenindeki darlığın kesit yapılarak genişletilmesi.


exosplenopexy : n. Dalağın ameliyatla karın duvarı dışına tesbit edilmesi.


glycogenosis : n. Glikojen metabolizmasını düzenleyen enzimlerden herhangi birinin eksikliği sebebiyle vücutta aşırı glikojen depolanması ve hipoglisemi ile belirgin çocuklarda görülen doğuştan mevcut hastalık, glikogenoz (Eksik olan enzimi ile glikojen toplanan organ ve dokulara göre çeşitli tipleri ayırt edilir).


gynaecologist : n. Jinekoloji sahasında uzmanlaşmış olan cerrah.


injection : n. Enjeksiyon, ilaçların şırınga ile vücuda zerki.


ischomenia : n. Aybaşı kanının akmaması, adet görmeme.


ketoplasia : n. Keton oluşumu.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


mating : n. Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, çiftleşme.


neurosuture : n. See: Neurosyphilis, n. sinir sistemi farengisi.


oxidize : v. Oksijen ile terkip etmek, okside etmek, tahmiz etmek, asitleştirmek.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


partial : a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.


pervigilium : n. Anormal uykusuzluk.


phytotherapy : n. Yalnız otlarla yapılan tedavi şekli, fitoterapi.


pinnal : a. Kulak kepçesiyle ilgili, kulak sayvanı'na ait.


pomade : n. Merhem, pomat.


preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.


proteidogenous : a. Protein oluşturan, protein meydana getiren.


sphenomandibular : a. Sfenoid kemik ve mandibula ile ilgili.