Bugün : 18 Şubat 2020, Salı

Favorilere Ekle!

euphytmia nedir?

euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilopompholyx : n. El derilerinde ve özellikle parmaklarda meydana gelen simetrik erupsiyonlar.


chemotropism : n. Hücrelerin bazı kimyasal maddelere karşı gösterdikleri yaklaşma veya bu maddelerden uzaklaşma.


depigmentation : n. Zardaki renk veren maddeyi çıkarma.


epiploectomy : n. Omentum'un ameliyatla çıkarılması.


extracapsular : a. Bir organın mahfazasının dışında olarak kapsüldışı.


fahrenheit : Bir çeşit ısı ısı lendirme sisteim.


gingivostomatitis : n. Dişeti ve ağız mukozasının iltihabı.


hypercythemia : n. kanın alyuvarlarının çoğalması.


illusion : n. Dışarıdan göze gelen uyartıların olduklarından başka türlü anlaşılmaları (bir şeyin fazla sayıda görülmesi gibi) illüzyon.


infancy : n. Hayatın ilk iki yılını kapsayan bebeklik devresi, bebeklik çağı.


leptazol : n. Barbitürat zehirlenmelerinde kullanılan güçlü bir merkez sinir sistemi uyarıcısı.


ointment : n. Merhem. (See: A glossary of chemistry).


pilo- : pref. Kıl, saç anlamına önek.


pitted : a. Üzerinde ufak çukurluklar gösteren, küçük çukurluklarla belirgin.


postglenoid : a. Glenoid çukur'un arkasında.


postoblongata : n. Soğanilik ardı.


pylorogastrectomy : n. Pilor'un ameliyatla çıkarılması, pilorogastrektomi.


sitio-sito : pref. yemek.


stomatalgia, stomatodynia : n. AĞız ağrısı (yangısı).


syndesmology : n. Bağbilim, sindezmoloji, syndesmologia.