Bugün : 20 Eylül 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

euphytmia nedir?

euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotransformation : n. Vücuda giren herhangi bir maddenin organizmada kimyasal değişikliğe uğraması, alınan maddelerden metabolizma sonucu yıkım ürünlerinin oluşması.


cerebrovascular : n. Beyin kan damarlarına ait olan, beyin kan damarları ile ilgili.


contre-coup : a. Etki eden kuvvetin iletilmesi sonucunda, darbenin vurulduğu yerde değil, bunun karşıt bölümünde yaralanma veya hasar meydana gelmesi.


esthesia : n. Algılama, duyma, hissetme.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


hematomyelia : n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


infraclavicular : a. Klavikulaaltı.


insensibility : n. Tutunma yeri (kasların kemiklere tutunma yeri gibi), insersiyo.


ovariosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatal çıkarılması.


paranuclear : a. Çekirdek yakınında, çekirdeğe komşu, çekirdeğe bitişik.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


peptonoid : n. Pepton'a benzeyen madde.


perigangliitis : n. Gangliyon çevresi iltihabı.


pseudoanemia : n. 1. Kan bulguları normal olmasına rağmen derinin anemiyi andıracak şekilde soluk renk gösterişi hali; 2. Kanın sıvı kısmının artışı (hemodilüsyon) nedeniyle kan değerlerinin, normal olmasına rağmen sayımda düşük görünmesi hali, fizyolojik anemi, psödoanemi (Gebelikte görüldüğü gibi).


sequestrum : n. (pl. sequestra) Ölmüş, hayatiyetini kaybetmiş kemik parçası, sekester.


skeletizaiton : n. 1. Zayıflama; 2. Yumuşak kısımların iskeletten ayrılması.


talipes : n. Yumru ayak.


tetanism : n. devamlı kasılma, tonik kasılma.