Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

exodeviation nedir?

exodeviation : n. Dışa dönme, içinin dışa dönmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellemia : n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


cecostomy : n. Ameliyatla karın duvarından çekum'a açılan geçit oluşturma.


chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


exteriorization : n. Dışarıya açılma.


fibro-sarcoma : n. Fibromun sarkomlaşmış hali.


gangliocyte : n. Gangliyon hücresi, gangliyosit.


hypofibrinogenemia : n. Kanda fibrinojenazalması, hipofibrinojenemi.


hypospadias : n. 1. Erkekte urethra'nın penisin arka yüzüne açılışı ile belirgin doğuştan anomali; 2. Kadında urethra'nın vagina'ya açılışıyla belirgin doğuştan anomai.


ill : a. Hasta.


introspection : n. Kend idüşünce ve hislerini inceleme, iç gözlem.


isoiconia : n. Her iki retinada oluşan görüntünün birbirine eit oluşu.


keratoacanthoma : n. Derinin hariçle temasta olan bölgelerinde sür'atle gelişen ortası keratin kitlesiyle dolu küçük yumru, keratoakantom (Genellikle yüz derisi üzerinde görülür).


mesenteriorrhaphy : n. Mezenter iltihabı, peritonit, mezenterit.


myectomy : n. Kasın ameliyatla çıkarılması, miyektomi.


orchidectomy : n. See: Orchiectomy.


pachyhematosus : a. 1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ilgili.


parecnephalocele : n. Kafatası üzerindeki konjenital bir yarıktan bir kısım beyincik dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması, beyincik fıtığı.


phrenitis : n. Frenits, 1. Çılgınlık, cinnet; 2. Bilinç kaybı; 3. Beyin iltihabı; 4. Diyafram iltihabı.


pilology : n. Kıl bilgisi, kılbilim, pilloji.


plastics : n. Estetik ameliyatları konu alan tıp dalı, estetik cerrahi, plastik cerrahi.