Bugün : 25 Ağustos 2019, Pazar

Favorilere Ekle!

expansion nedir?

expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.


bronchitic : a. 1. Bronşit'le ilgili; 2. Bronşit'e benzeyen; 3. Bronşit gösteren bronşit'le belirgin.


confection : n. Şeker veya balla yapılan ilaç.


elixir : n. biochem. İksir.


endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


feeling : n. 1. Hissetme, duyma; 2. Dokunma, dokunma duyusu; 3. Herhangi bir his, duygu; 4. Duygulu, hassas.


hematopericardium : n. Perikart içine kanama, kanama sebebiyle perikart boşluğunda kan toplanması


hydatidocele : n. İçinde hidatitler bulunan skrotum tümörü.


ketoacidosis : n. Kanda keton cisimciklerinin artması nedeniyle meydana gelen patolojik durum, ketoasidoz.


oculistics : n. Göz hastalıkları tedavisi.


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


pachynsis : n. Kalınlaşma.


pectinate : a. Taraksı, pectinatus.


perispondylitis : n. Omurgayı saran dokuların iltihabı, perispondilit.


petechia : n. (pl. petechiae). Nokta biçiminde deri kanamaları, petesi (damar dışına kan çıkamsı), purpura.


poitrinaire : n. Kronik göğüs hastalığı olan şahıs.


preaxial : a. Vücut ekseninin önünde bulunan.


presenium : n. Yaşlılık öncesi devre, yaşlılığa geçiş devresi.


pseudomenstruation : n. Endometriyum'da siklik değişiklikler olmaksızın adeti andıran belli zaman aralıklarıyla kendini gösteren uterus kanaması, yalancı adet, psödomenstrüasyon.