Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

expansion nedir?

expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalohematoma : n. see: Ceplalhaematoma.


cirrhotic : a. 1.Siroza ait; 2. Sirozlu.


condylotomy : n. Kondil'e kesit yapma.


cornification : n. Boynuzlaşma.


cyclophrenia : n. Devri, periodik delilik.


evaporation : n. Tebahhur, buharlaşma, evaporasyon.


farad : n. Elektriksel kapasite birimi, farad.


glottis : n. (pl. glottides). Nefes borusunun ağzı, gırtlak dili, glottis, glottidis.


grume : n. Pıhtı.


lipsotrichia : n. Saç dökülmesi.


lucanthone : n. Schistosomiasis tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen sentetik ilaç.


obsidional : a. Mevzi savaşı sırasında vukubulan.


occipitocalcarine : n. Artkafa ve hippocampus minor'a ait.


oxygenase : n. biochem. Havadan oksijen alınmasını sağlayan bir enzim, oksijenaz.


per rectum : Rektum yolu ile.


polycyesia : n. Çoğul gebelik.


posthumeral : a. Humerus arkasında.


preconvulsive : a. İhtiyaçtan önce olan.


proctoperineorrhaphyy : n. Rektum ve perine dikilmesi.


procursive : a. İleri koşan.