Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

fallectomy nedir?

fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

denervation : n. See: Enervation


dermanaplasty : n. Zedelenmiş veya kötü nedbeleşmiş deri bölgesine sağlam yerden alınan deri aktarma, bu amaçla yapılan estetik ameliyat.


exophoria : n. Gözün görüş eksenini dışarıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


exudate : n. İltihaplarda cerahatli olmayan sıvı toplanması, eksüda.


gastropulmonary : n. Mide ve akciğerlere ait, gastropulmoner.


gaze : v. & n. 1. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakmak; 2. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakış, dik bakış.


hospitalization : n. 1. Hastayı tedavi için hastaneye kaldırma (yatırma); 2. Hastanede loğusalık müddeti.


intraocular : a. Göziçi.


lotio : n. See: Lotion.


maternity : n. Analık.


megalophthalmus : n. Gözlerin normale oranla büyük oluşu.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


mucinuria : n. İdrarda müsin bulunuşu.


mycetogenic : a. Mantarlardan ileri gelen, misetojen.


myofibril : n. Kas hücrelrinin sitoplazmasındaik ince liflerden her biri, miyofibril.


ophthalmodynia : n. Göz ağrısı (romatizması), oftalmodini, oftalmalji.


pattern : n. 1. Yapılacak herhangi bir şey için model, örnek; 2. İzlenecek misal, izlenecek örnek; 3. Şekiller veya renkler dizisi, desen, motif (duvar kağıdı örneği gibi).


pentylenetetrazol : n. biochem. Merkezi sinir sistemini uyarıcı ve mukavvi, muhtelif tipte zehirlenmelerde ve boğulmalarda ve şok tedavisinde ihtilaçları kamçılamakta kullanılan kokusuz beyaz billüri madde (C6H10N4).


phonal : a. Sese ait, sesle ilgili.


profuse : a. Ölçülemeyecek kadar bol, profuz.