Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

false nedir?

false : a. Sun'i, taklit, takma

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropractic : n. Subluksasyona uğramış processus transversus'ların sinir kökleri üzeirndeki baskısını azaltmak için vertebralara elle yapılan müdahale.


cicatrizant : n. Nedbe oluşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


dermatologist : n. Cildiye (deri hastalıkları) mütehassısı, dermatolog.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


fetishist : n. Fetişizm'e müptela kişi, fetişist.


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


interdigital : a. El veya ayak parmaklarının arasında bulunan, parmaklararası.


hypolipemia : n. Kanda yağ miktarının ileri derecede azalışı.


indigitation : n. 1. Aynı oluşumun bir parçasının diğer bir parçası içine, eldiven parmağı şeklinde geçmesi, invajinasyon, özellikle barsak invajinasyonu; 2. Liflerin karşılıklı birbirine kenetlenme göstermesiyle belirgin kirişin kasa tutunma şekli.


megalocardia : n. Kalbin anormal büyümesi, kalp hipertrofisi.


orthocrasia : n. Vücudun ilaç, protein, v.s.'ye karşı gösterdiği normal reaksiyon, ortokrazi.


orthognathia : n. Çene kemiklerinin yanlış durumlarını inceleyen ve düzelten bilim, ortognati.


otectomy : n. İç ve orta kulak dokularının ameliyatla çıkarılması, otektomi.


oxyacoia : n. İşitme duyusunun keskin oluşu, işitme keskinliği.


plasmotropism : n. Dalak ve kemik iliğinin, alyuvarları tutup tahrip etme yeteneği.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.


poroma : n. İltihabi sertlik, iltihaba bağlı olarak dokuad meydana gelen sertlik.n. Üstü boynuzsu doku ile örtülü keratoz.


posttraumatic : a. Travma sonu, travma sonrası.


rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.


raptus : n. Nöbet tarzında yapılan impulsif hareket, raptus.