Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fatality nedir?

fatality : n. 1. hastalığın öldürücü olma niteliği veya derecesi; 2. Ölüme götüren herhangi bir durum (hastalık vs.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bufidin : n. biochem. Bazı ödlübağalardan elde edilebilen bir zehir.


curability : n. Tedaviden istifade yeteneği, iyileşme yeteneği, şifa oranı.


cytocide : n. Hücreleri öldürücü medde.


dacryocystorhinostomy : n. Ductus nasolacrimalis'in kapalı olduğu durumlarda uygulanan ve saccus lacrimalis7in burun boşluğuna drenajını sağlayan ameliyat.


domesticated : a. Evcilleştirilmiş, ehlileştirilmiş.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


expectoration : n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükürme.


herbalist : n. 1. Hastalıkların tedavisinde bir kısım bitkilrei hünerle kullanan kimse; 2. Şifalı otları toplayan ve satan kimse; 3. Nebatat alimi, botanist.


hyperadipositiy : n. See: hyperadiposis.


hyposomia : n. Vücudun yeterli şekilde gelişmemesi hali.


indicanemia : n. Kanda indikan bulunuşu.


lipotrophic substances : n. Transmetilasyon yoluyla karaciğerdeik yağların mobilizasyonunu sağlayan faktörler.


lochiocolpos : n. Rahim suyu (loşi) birikmesi ile vaginanın şişmesi.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


osetoplast : See: Osteoblast.


pericardiorrhaphy : n. Perikard dikilmesi.


platyspondylia : n. Omur gövdelerinin doğuştan basık oluşu.


plethysmography : n. Pletizmograf vasıtasiyle bir vücut kısmının hacmini ölçme (bilgisi).


prepallium : n. Rolando çentiği önündeki beyin korteksi.


pyarthrosis : n. Herhangi bir eklem boşluğunda cerahat bulunması.