Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

favism nedir?

favism : n. "Vicia faba"dan ileri gelen had hemolitik kansızlık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boloscope : n. Vücuda giren metalden yapılı yabancı cismin yerini tesbitte kullanılan alet.


cephalhaematoma : n. Kafatasının periostalt dokularında oluşan kan birikintisi.


chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


collodion : n. biochem. Kolodyon: Yara veya filime sürülünce ince ve şeffaf bir tabaka oluşturan sıvı, kolodyon, trinitroselüloz. (eritici maddeler uçunca zara benzer bir tabaka kalır ve yaraları korumak için kullanılır).


dermitis : n. Deri iltihabı, dermit.


dream : n. 1. Uyku esnasında beliren, bilinçaltı fikir ve duyguların oluşturduğu hayali tablo, rüya, düş (Tatmin olmamış duyguların ifadesi olarak yorumlanır); 2. Rüya görme.


endothermal : a. Isı emen, ısı depo eden.


eustachitis : n. eustachi borusu iltihabı.


hematidrosis : n. kanlı ter çıkması.


lienectomy : n. Dalağın ameliyatla çıkarılması, liyenektomi, splenektomi.


multi- : pref. Çok, mülti.


nymph- : pref. Küçük dudak (labium minus) veya küçük dudaklar anlamına önek.


opticianry : a. Gözlük mercekleri ve göz malzemesiyle ilgili meslek dalı, gözlükçülük.


otodynia : n. See: Otalgia.


pampiniform : a. Sülükbiçim.


pediculosis : n. Bitlilik, bitlenme.


phorocyte : n. Bağ dokusu hücresi.


phosphide : n. biochem. Fosforun bir metal ile bileşimi.


prognostic : a. 1. Prognoz'la ilgili; 2. Prognoz'un belirlenmesine yardım eden belirti, prognozu belirleyen belirti, prognostik.


pseudodiphtheria : n. Difteri basili dışında herhangi bir bakteri nedeniyle difteri'dekine benzer yalancı zarlar oluşması ile belirgin durum, yalancı difteri.