Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

fecal nedir?

fecal : a. 1. Feçese ait; 2. Feçesli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condylectomy : n. Kondilin ameliyatla çıkarılması, kondilektomi.


conic : a. Mahruti, konik, conicus.


ganglion : n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon: Düğüm, sinir düümü, lenfa bezi: 2. Bazı ufak urlar.


hemorrhagic : a. Kanamaya ait.


herpetic : a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.


invasion : n. 1. Vücudun patojen mikro-organizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması; 2.Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.


metacoele : n. Beyinde dördüncü karıncık, metasel.


metatarsophalangeal : a. Metatars kemiğine ve falanksa ait.


metra : n. rahim, uterus. ratoni.


onychauxis : n. Tırnakların anormal kalınlaşması, (umumiyetle ayak parmaklarında), kalın tırnaklılık.


orchidoplasty : n. Testis üzerinde yapılan estetik ameliyat, orşidoplasti.


oscheo- : pref. See: osche-.


paradentitis : n. Dişi sarandokunun iltihabı.


phacozymase : n. biochem. Göz billur cisim (lens christallina) den elde edilen bir enzim.


pott's fracture : n. Ayak bileği ekleminde meydana gelen kırık ve çıkık olayı.


scapulectomy : n. Kürekkemiğini çıkarma ameliyatı.


sodium : n. biochem. Na sembolü ile bilinen atom no:11 ve atom ağğırlığı 22.991 olan kimyasal element, sodyum.


space : n. Ara, aralık, mesafe, boşluk, spatium.


spherocyte : n. Küresel eritrosit, sferosit.


standardization : n. Ayarlama, üretilen veya yapılan herhangi bir maddeyi standart ile karşılaştırarak onun miktar ve niteliklerine göre ayarlama, standardizasyon (İlacın standardizasyonu gibi).