Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

fecaluria nedir?

fecaluria : n. İdrarda feçes bulunması, fekalüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipolar : a. İki kutbu olan, iki kutuplu.


decongestant : a. 1. Konjesyonu azaltıcı; 2. Konjesyonu azaltıcı veya giderici ilaç.


flavism : n. Saçın sarılığı.n. Sarılık (deri v.s.).


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


interlobitis : n.Akciğerlopları arasında bulunan plevra iltihabı.


intraduct : na. Kanal içi, kanal içinde.


isogneesis : n.Gelişimde benzerlik (ayniyet), gelişim eşitliği, izojenez.


lipopenia : n. Kanda yağ noksanlığı, lipopeni.


luxate : v. Ekleminden çıkarmak.


lymphoblast : n. İlkel lenf hücresi, lenfoblast.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


multipara : n. İkiden fazla doğum yapan kadın, çok doğuran kadın.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


organoscopy : n. Karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet (endoskop) aracılığıyla karın organlarının gözle muayneesi, organoskopi.


pathway : n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir yönü (Sinir liflerinin seyri hakkında); 2. Gidiş şekli, seyir tarzı (Metabolik olay veya kimyasal reaksiyon hakkında).


roentgenology : n. Radyoloji, radyo (röntgen) ışınları ile aypılan teşhis ve tedaviyi inceleyem bilim.


serangitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı.


stem : v. Akmasını menetmek.


subcostalgia : n. Kaburgaaltı siniri ağrısı.