Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

fecaluria nedir?

fecaluria : n. İdrarda feçes bulunması, fekalüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatoxism : n. See: Bromatotoxism.


enzymatic : a. 1. Enzim'le ilgili; 2. Enzim'e bağlı, enzim'in sebep olduğu.


fontanel(le) : n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmuş ve süt çocuğunun başında henüz kemikleşmemiş ve kıkırdak halini bir müddet daha muhafaza edecek olan yerler, fontanella.


heredopathia : n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


metacarpophalangeal : a. Metakarpusa ve parmaklara ait olan her iki oluşum çeşidini de ilgilendiren.


microblepharism : n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.


myxedema : n. Tiroid bezi salgısındaki yetersizliğe abğlı olarak gelişen metabolizma hızında düşüş, kuruluk gösteren deri altında yaygın ödemler, saçlarda dökülme, zihni işlevler ve konuşmada ağırlaşma ile belirgin hastalık, miksödem.


neurocardiac : a. 1. Kalbte dağılan sinirlerle ilgili, kalb pisinrelriyle ilgili; 2. Kalp nevrozu ile ilgili; 3. Sinir sistemi ve kalb ile ilgili.


ophthalmoneuritis : n. Göz siniri iltihabı, oftalmonevrit.


oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.


ozenous : a. Ozenaya ait, ozenalı.


palliation : n. Hafifleme, azalma, hastalık belirtilerinin iyileşmeksizin hafiflemesi.


pharyngomycosis : n. Yutağın mantarıl hastalığı.


phenethicillin : n. Aside dayanıklı olan ve ağız yoluyla kullanılabilen bir antibiotik.


polyuria : n. Bazı hastalıklarda görülen idrar çokluğu, poliüri.


relaxant : a. 1. Yumuşatıcı, gevşetici, dinlendirici; 2. Dinlendirici ilaç veya faktör.


renipelvic : a. Böbrek pelvisi ile ilgili.


sarcoendothelioma : n. See: Synovioma.


subaponeurotic : a. Aponevrozaltı, aponevroz altında bulunan.