Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

fester nedir?

fester : n.&v.1. Ufak bir yara; 2. Cerahatini dışarıya çıkarmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatistics : n. İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.


boil : n. İçi cerahatle dolu deri lezyonu, çıkan, füronki.


cataphylaxis : n. 1. Enfeksiyon bölgesinde, savunma mekanizmasını oluşturmak üzere lökositlerin toplanması; 2. Vücudun enfeksiyonu karşı gösterdiği tabii müdafaa mekanizmasının yıkılması, enfeksiyona karşı vücut direncinin ortadan kalkması.


defemination : n. Kadınlık vasıflarından mahrumiyet


desudation : n. Deri üzerinde su toplayıcı küçük kabarcıklar oluşmasına uzanan aşırı terleme.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


dysmoiphogenic : n. Hamilelik sırasında alındıkları takdirde fetusun anormal şekillerde gelişmesine sebep olan ilaçların nitelenmesi için kullanılan bir deyim.


epiphylaxis : n. Normal filaksinin çoğalması, epifilaksi.


epitheliomatous : a. Epitele ait.


friable : a. Koay ufalanır.


hyperketonemia : n. Kanda aşırı miktarda keton (aseton) ve keton cisimciklerinin bulunuşu.


hyperketosis : n. Aşırı keton oluşumu.


keratoplasty : n. Korneanın keşifleşmiş parçasının yerine başka bir kornea aşılama ameliyesi, keratoplasi.


kinesthetic : a. Kinesteziye ait.


lipostomy : n. Ağzın çok küçük oluşu (doğuştan veya atrofi sonucu).


mulage : n. Balmumu, parafin, alçı gibi maddelerle bir organın modelini yapma, mülaj.


mycogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, mikogastrit.


orthomorphia : n. Şekil bozukluklarının cerrahi ve meknik düzeltilmesi, ortomorfi.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.


panacea : n. Her derde deva olan ilaç.