Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

fester nedir?

fester : n.&v.1. Ufak bir yara; 2. Cerahatini dışarıya çıkarmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulb : n. Çiçek soğanı, soğan.


coagulate : v. 1. Pıhtılanmak, pıhtılaşmak; 2. Pıhtılandırmak.


diabrotic : a. Aşındırıcı, kemirici.


dysphagia : n. Yutkunamamazlık, disfaji.


fetation : n. 1. Fetusun gelişimi; 2. Gebelik.


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


subhepatic : a. Karaciğeraltı, karaciğer altında bulunan.


heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.


hidradenitis : n. Ter bezlerinin ve çevrelerinin iltihabı, köpek memesi (koltuk altında).


homogeneity : n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.


hypogalactia : n. Süt salgılanmasında azalma.


karyomorphism : n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.


meconism. : n. 1. Keyif verici olarak kullanma alışkanlığı, mekonizm; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


mosaicism : n. Aynı dokuya ati hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi gösterişi.


odontonecrosis : n. Diş nekrozu, dişin tamamen çürümesi.


odontosis : n. 1. Diş sürme; 2. See: Odontogeny.


pathologist : n. Patolog.


pericecitis : n. Çekum çevresinin iltihabı.


peroxidase : n. biochem. Peroksidlerin parçalanmasını katalize eden bir enzim, eroksidaz.


phosphatic : a. biochem. Fosfat tuzlarına ait.