Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

fetalism nedir?

fetalism : n. Fetal gelişim devresine has bazı oluşum veya özelliklerin doğumdan sonraki gelişme devresinde, değişmeksizin kalması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharodiastasis : n. Göz kapaklarının birbirinden ayrılması, göz kapakları aralığının genişlemesi.


deflagrate : v. biochem. Barut gibi ateş alan şeyi yakmak.


endocranium : n. 1. Kafatasının iç yüzeyi; 2. Dura mater.


gold : n. biochem. Au sembolü ile bilinen atom no: 79, atom ağırlığı: 197 olan kimyasal element, altın.


homatropine : n. biochem. Tropin asid ve mandelin'in birleşmesinden meydana gelen ve göz bebeğini genişleten madde.


incarcerated : a. Hapseilmiş, sıkışmış, boğulmuş.


introitus : n. Bir boşluğa veya aralığa girme.


keto-acid : n. Yapısında "keton grubu" bulunan herhangi bir organik asit.


lipostomy : n. Ağzın çok küçük oluşu (doğuştan veya atrofi sonucu).


lithoid : a. Taşa benzer, taş gibi.


maurice-lee tube : n. Nazogastrik aspirasyonu ve jejunum kanalıyla beslenmeyi sağlayan özel bir tüp.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


myotome : n. Kas kesme aleti, miyotom.


nakuruitis : n. Bir çeşit kobalt azalması hastalığı.


narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.


necrosis : n. Bir organın çürüyüp ölmesi, canlı dokunun mahdut bir bölümünün ölümü, gangren. nekroz.


ophthalmitic : a. Oftalmite ait.


per secundan intentionem : Bir yaranın iki dudağının ancak granülasyon dokusunun aracılığı ile kaynayıp iyileşmesi.


photodysphoria : n. Işığa bakamama, ışıktan ürkme, ışıktan korkma.


polyploid : a.&n. 1. Poliploidi ile vasıflı; 2. Polipolidi ile vasıflı şahıs veya hücre.