Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

fibr- nedir?

fibr- : pref. Lif anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccinatorial : a. Üfürten kasa ait, buccinatorius.


caseation : n. Yumuşak, peynir gibi bir kütlenin oluşması, tüberkülozda olduğu gibi.


chamecephaly : n. Başın ileri derecede basık oluşu hali (sefalik indeks 70 veya altında).


chloramine-T : n. biochem. Soluk sarımtrak, billüri bir toz olup, müessir antibiyotiktir(C7H7CINNaO2S.3H2O), Kloramin-t, klorazen.


dactylus : El veya ayak parmağı.


depolarize : v. Kutuplaşmayı ortadan kaldırmak.


diencephalon : n. Arabeyin, dienkefal(on), (iki yarım kürre arasındaki yapılar).


distorted : a. Bükülmüş, çarpılmış, çarpık.


exosplenopexy : n. Dalağın ameliyatla karın duvarı dışına tesbit edilmesi.


excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


gastrobrosis : n. Mideyi delme.


gynecomania : n. Erkekte aşırı cinsel arzu, erkeğin cinsel hayata aşırı düşkünlük göstermesi hali.


infundibular : a. 1. İnfundibulum ile ilgili; 2. Huni şeklinde.


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


leprid : n. Cüzzamlı cilt lezyonu.


lithuria : n. İdrarda asit üriğin ve üratların fazlalığı, litüri.


molluscous : a. Yumuşak cilt tümörüne ait.


multilateral : a. Çok yanlı, çok taraflı.


necklace : n. Boynu gerdanlık şeklinde şeklinde saran patolojik oluşum.


phobism : n. Herhangi bir şeye karşı korku gösterme hali, fobizm.