Bugün : 16 Aralık 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

fibr- nedir?

fibr- : pref. Lif anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancer : n. Kanser.


carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


cardioclasis : n. Kalb yırtılması, kalb duvarının yırtılması.


cherophobia : n. Neşelenme ve eğlenmeden aşırı korkma, eğlenceye karşı sebepsiz yere ürkeklik gösterme.


cytotoxic : n. Hücreler için zehir karakterini taşıyan madde.


demoniac : a. 1. Çılgın deli, akıl hastası; 2. Kötü ruhların etkilediği kimse, cin çarpmış kimse.


disposition : n. Belirli etki ve hastalıklara karşı duyarlık.


ectropic : a. 1. Dışa dönmüş, dışa çevrilmiş, 2. Herhangi bir kısmın dışa dönüşüyle ilgili.


eosinophil : n. a) Eosine karşı eğilimi olan, eosinle boyanma eğilimi gösteren hücreler. b) Bir çeşit akyuvar.


fellation : n. Penisin cinsel eş tarafından ağıza alınması, penisin ağız ve dil yoluyla uyarılmas4.


hypocorticoidism : n. See. Pypoadrenocorticisim.


mastoidectomy : n. Mastoid hücrelerinin çıkarılması.


megalopsia : n. Göz bozukluğu neticesi cisimleri normaldan büyük gösterme, megalopsi, makropsi


motility : n. Hareket kuvveti veya yeteneği, motilite.


organofaction : n. Organın oluşum ve gelişimi.


perceptivity : n. 1. Algılama yeteneği, algı gücü; 2. Anlayış gücü, idrak yeteneği.


quadrilateral : a. 1. Dört kenarlı; 2. Dörtgen.


resolutive : n. Şiş eritme ilacı.


retroverted : a. Arkaya doğru eğilmiş.


scanning : n. İncelenen doku veya organda radyoaktif izotop'un çıkardığı gamma ışınlarının görüntü halinde tesbit edilmes.i