Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

fibrinocellular nedir?

fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcareous : a. Kireçli, kalsiyumlu.


gibberish : n. Anlaşılmaz konuşma, hızlı ve karışık konuşma.


girdlestone's operation : n. Osteoartrit tedavisinde uygulanan ve kalça ekleminde pseudoarthrosis meydana getiren ameliyat yöntemi.


homogenetic : a. Hemcins olan.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


malarial : a. Sıtmalı.


masticate : v. Çiğnemek.


meningorhachidian : a. Omurilik ve meninkslere ait.


meroacrania : n. Bir kısım kafa kemiklerinin doğuştan gelişmemiş oluşu, kısmi kranium yokluğu.


myelomeningitis : n. Belkemiği (omurilik meninks) iltihabı, miyelomenenjit.


myentericus : n. Miyokard(iyum), kalp (yürek) kası.


nucleoprotamine : n. biochem. Umumiyetle balık yumurtasında bulunan protamin ve nükleik asit bileşimi.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


oval : a. Yumurtamsı, yumurta şeklinde, beyzi, oval, ovalis.


pathopleiosis : n. Hastalığını olduğundan daha önemli gösterme eğilimi.


phacocyst : n. Göz merceği kapsülü.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


puromycin : n. Hücrelerde protein oluşmasını engelleyen sitotoksik bir antibiyotik.


quadriparous : a. Dört çocuklu, dört defa doğum yapmış olan.


quackenstedt's test : n. Lomber ponksiyon sırasında gerçekleştirilen, bir test.