Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

fibrinocellular nedir?

fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brow : n. 1. Kaş; 2. Alın.


care : n. İhtimam, bakım.


centrifugal : n. Dışarıya doğru uzaklaşan.


cephalocele : n. Beyin herni'si, beynin kafatasından dışarı çıkması.


cocarboxylase : n. biochem. Pirüvik asidin parçalanmasında rolü olan bir enzim.


costal : a. Kaburgaya ait, costalis (costarius).


dysphonia : n. Konuşamamazlık.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


ganglionated : a. Düğümlü, gangliyonlu, gangliosus.


hepatonephromegaly : n. Hem karaciğerhem böbreğin büyümesi.


uviolize : v. Ultraviyole ışınlarına maruz bırakmak.


lethargic : a. 1. Letarji ile ilgili; 2. Letarji gösteren.


malleo-incudal : n. Malleus ile inkusa ait.


metacarpus : n. El tarağı, metakarp.


nucleopetal : a. Nüveye giden.


optesthesia : n. Görme duyarlığı.


osteophyma : n. Kemki tümörü.


otocranial : a. Otocranium'a ait.


palindromia : n. Tekerrür, nüksetme (hastalık, v.s.), palendromi.


paracholia : n. Karaciğerden safra ifrazında anormallik, parakoli.