Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

filamentary nedir?

filamentary : a. İplik şeklinde, ince lif şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


blepharal : a. Göz kapaklarıyla ilgili.


cholangitis : n. Safra yollarının iltihabı.


concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


contrasexual : a. Karşı cinsiyet ile ilgili karşı cinsin özellikleriyle ilgili.


dyspnoea : n. Nefes darlığı, dispne.


enteron : n. Barsak


mia glass : Gözlük


fibremia : n. Kanda fibrin bulunması,fibrinemi.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


intermaxillary : a. Maksillalararası.


leucotomy : n. Beynin ön lopunun beyaz maddesini kesme ameliyatı.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


megacoccus : n. Normalden çok büyük koküs, iri küresel akteri.


megalgia : n. Çok şiddetli ağrı, sancı, megalji.


nursery : n. Hastanede yeni doğan bebeklerin bakımıyla ilgili servis.


oxypurine : n.biochem.Oksijenli pürin.


paraspadia : n. Uretra'nın penis'in sağ veya sol yanına açılması.


pneumolith : n. Akciğer taşı.


polyarticular : a. 1. Çok sayıda eklemi ilgilendiren; 2. Çok sayıda eklemi tutan, çok sayıda eklemi etkileyen.