Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

filamentary nedir?

filamentary : a. İplik şeklinde, ince lif şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursopathy : n. Burs hastalıkları.


chondric : a. Kıkıdaksı, kıkırdağa ait.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


corediastasis : n. Gözbebeğinin genişlemesi, genişlemiş gözbebeği.


encysted : a. Etrafı kalın zar veya kapsülle sarılı, kapsüllü.


evaporate : n. Isı yardımıyla sıvı bir cismin gaz haline dönüşmesi, buharlaşma.


gloss (o) : pref. Dil.


gonococcemia : n. Kanda gonokokların bulunması, gonokoksemi.


hepatography : n. 1. Karaciğer radyografisi; 2. Karaciğer hakkında yazılmış eser, hepatografi.


vacoular : a. 1. Vaküole ait; 2. Vaküollü.


hematogenesis : n. Kan oluşumu, hematojenez.


homoplasty : n. Bir defektin aynı cinsten fakat başk bir vücuttan alınan parça ile tamiri, homoplasti.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


lumbago : n. Romatizmal bel ağrısı, bel romatizması.


metapophysis : n. Fıkra kemiğinde yurmu çıkıntı, kemik diyafizinin epifiz ile birleşen bölümü, metapofiz.


nosology : n. Hastalık tasnifinin bilimsel incelenmesi, nozoloji.


odontosis : n. 1. Diş sürme; 2. See: Odontogeny.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


ossicular : a. Küçük kemikle ilgili.


pericardiomediastinitis : n. Perikard ve mediyastenin iltihabı.