Bugün : 18 Ekim 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

first-aid nedir?

first-aid : n. İlk yardım.

first-aid case : İlk yardım çantası.


first-aid kit : See: First-aid case.


first-aid packet : Sargı paketi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiogastrostomy : n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.


cytostatic : a. Hücre gelişimini durduran, hücrelerin çoğalmasını önleyen.


fluorescein : n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).


geode : n. Genişlemiş lenfa boşlğu.


hematoid : a. Kan halinde, kana benzer.


hypoesophoria : n. Gözün görüş ekseninin aşağıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


infradiaphragmatic : a. Diafragma altında.


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


megrim : n. See: Migraine.


meiosis : n. Nekahat (iyileşme) devresi, hastalığın şifa bulduğu devre.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


oligodendroglia : n. Sinir sistemi destek dokusuna ait, asma şeklinde uzantılar gösteren hücre tipi.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


panatrophy : n. Çeşitli kısımların atrofisi, panatrofi.


phlog(o)- : pref. İltihap.


pneumatometry : n. Solunum hareketlerini ölçme (bilgisi).


postoperative : a. Ameliyattan sonra, ameliyat sonu.


preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.


ramstedt's operation : n. Çocuklarda mevcut olan pilor stenozunun tedavisi için gerçekleştirilen bir ameliyat çeşidi.


rennet : n. Buzağının işkembesinden yapılan peynirmayası.