Bugün : 19 Haziran 2019, Çarşamba

Favorilere Ekle!

first-aid nedir?

first-aid : n. İlk yardım.

first-aid case : İlk yardım çantası.


first-aid kit : See: First-aid case.


first-aid packet : Sargı paketi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


cementoblastoma : n. Kemik dokusudan gelişmiş fibröz stroma içinde yer yer sement kitleleri gösteren tümör.


cholecystangiorgaphy : n. Kontrast madde verildikte nsorna safra kesesi ve safra yollarının radyolojik olarak incelenmesi.


consciousness : n. Bilinç, his.


diastematomyelia : n. Omurilik'te, çift gibi görünüm veren doğştan uzunluğuna yarık bulunuşu hali.


exodontist : n. Diş çekimi üzerinde uzmanlaşmış kimse, eksodonti uzmanı.


globulinuria : n. İdrarda globülin çıkarma, globülin işeme.


hemihidrosis : n. Yarım terleme (vücudun tek tarafının terlemesi).


hydropic : a. İstiska türünden istikalı.


hypernutrition : n. Fazla yeme ve zararlı sonuçları.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.


medulloadrenal : a. Böbreküstü bezinin iç kısmına ait.


migrating : a. Yer değiştiren, migren (göç eden).


nephrolytic : a. Böbrek dokusunu eritici.


neuroma : n. Sinir uru, nevrom.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


orbitonasal : a. Göz çukuru ve buruna ait.


osteal : a. Kemikli.