Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

flaccidity nedir?

flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastulation : n. Blastula oluşması, morula'yı teşkil eden hücre kümesinin çoğalıp yeni bir diziliş göstermesiyle blastula'nın oluşması.


coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


contrasexual : a. Karşı cinsiyet ile ilgili karşı cinsin özellikleriyle ilgili.


corditis : n. Sperma kordonu iltihabı.


corectasia : n. Hastalık sonucu olarak gözbebeğinin genişlemesi.


cretinism : n. 1. Doğuştan tiroidin az çalışmasındanileri gelen fiziki ve akli gerelik hali; 2. Miskinlik.


dysonesis : n. Cinsiyet organlarının çalışmasında bozukluk, özellikle over veya testislerin yetersiz çalışması hali.


exhalation : n. Nefes verme.


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


germiculture : n. Mikropların kültür ortamında üretilmesi, bakteri kültürü yapılması.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


intraparietal : a. Duvariçi.


leucocytosis : n. 1. 1 mm3 kandaki lökosit sayısının 1000'den fazla olması (bu hal normal olarak sindirimde, gebelikte ve yüksek yerlere çıkınca görülür; 2. Patolojik olarak iltihaplarda rastlanır), lökositoz.


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


mercaptopurine : n. Çocuklarda görülen lösemilerin tedavisined kullanılan bir ilaç.


osphyitis : n. Bel iltihabı.


pedicular : a. 1. Sap'la ilgili; 2. Bitlerle ilgili; 3. Bitlerinsebep olduğu.


perimysiitis : n. Perimisyum iltihabı.


poikionia : n. Kanın iyon muhtevasının değişiklik arzetmesi.