Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

flaccidity nedir?

flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephalia : n. See: Brachycephaly.


denarcotize : v. Narkozsuzlaştırmak,


digitigrade : a. Ayak parmakları üzerinde yürüyen, bu tarz yürüme gösteren (Bazı hayvanlarda olduğu gibi).


effect : n. Etki, tesir


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


gastrula : n. Embriyonun gelişmesinde blastula devresini takip eden ve iç ve dış iki tabaka ve bir boşluk arzeden safha.


hepatomelanosis : n. Karaciğer melanozu.


junction : n. 1. Bağlantı; 2.Bitişme, birleşme; 3. Birleşme (bağlantı) yeri, birleşek.


labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


megalocardia : n. Kalbin anormal büyümesi, kalp hipertrofisi.


naso : pref. Buruna ait.


phenethicillin : n. Aside dayanıklı olan ve ağız yoluyla kullanılabilen bir antibiotik.


platrrhiny : n. burunun geniş oluşu, basık burunluluk (Burunun eni boyuna oranla daha uzundur).


quadrate : a. Kare, dört köşe, dördül, quadratus.


reinversion : n. İçi dışına çevrilmiş birb organın tekrar normal haline gelmesi veya getirilmesi.


rhinal : a. Buruna ait.


serotina : n. Decidua serotina.


serumal : a. 1. Serum'la ilgili; 2. Serumdan elde edilen, serumdan hazırlanan, serum kaynaklı.