Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

forage nedir?

forage : n. Hipertrofi gösteren prostat bezinde elektrik akımı aracılığyla kanal oluşturma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


butocaine : n. Kokaine benzer etkide sentetik bir anestezik madde.


catalyse : v. Katalize etmek, kimyasal reaksiyonun hızını değiştirmek, özellikle reaksiyonu kolaylaştırmak.


chirognostic : a. 1. Uyarılan vücut tarafını veya eli (sağ veya sol) tefrik yeteneği ile ilgili; 2. Uyarılan vücut tarafını veya eli tefrik edebilen.


crypt. : n. 1. Kese şeklinde küçük kör boşluk, küçük kör kese, kript (ağzı dışarıya açılır), 2. Bez'de salgı yapan hücrelerin çevrelediği küçük boşluklardan her biri, bez boşluğu.


electrology : n. Elektrikbilim, elektroloji.


evacuate : v. Vücuttan çıkarmak, boşaltmak.


ferruginous : a. biochem. Demirli, demiri havi, demir pasına benzer, demir pası renginde.


fistulectomy : n. Fistülün ameliyatla çıkarılması.


frequency : n. Frekans, titreşim sayısı (elektrik, ışık veya ses dalgaları hk.).


hyolaryngeal : a. dil kemiği veg ırtlak'la ilgili.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


neuroblastoma : n. Nevroblastlardan müteşekkil tümör.


neurology : n. Sinir bilgisi, sinirbilim, nevroloji, neurologia.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


perikaryon : n. 1. Sinir hücresinin gövde kısmı, nöron gövdesi; 2. Çekirdek dışındaki hücre kitlesi, protoplazma, sitoplazma.


piorthopnea : n. Aşırı şişmanlığa bağlı olarak yatış durumunda solunum güçlüğü görülmesi, şişman kimselerde sırt üstü yatış durumunda beliren nefes darlığı hali.


quinone : n. biochem. Kinik asidin oksidasyonundan elde edilen bir madde (C6H4O2).


quoad vitam : n. Yaşadığı müddetçe hayattayken.


rothelin : n. See. Rubella.