Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

forage nedir?

forage : n. Hipertrofi gösteren prostat bezinde elektrik akımı aracılığyla kanal oluşturma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopleural fistula : n. Plevra boşluğu ile bir bronş arasında meydana gelen patolojik birleşme.


denutrition : n. Beslenme bozukluğu (noksanlığı), beslenme yetmezliği (kifayetsizliği).


dysadrenia : n. Böbreküstü bezi fonksiyon bozukluğu.


ectodermoidal : a. Ektoderma benzeyen


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


flexure : n. 1. Dirsek, flexura; 2. Eğrilme.


vaccinogen : n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.


hema, hemato : pref. Kan.


indoxyl : n. biochem. İdrarda bulunan yağlı bir madde, indoksil (C8H7NO).


intumescent : a. Şişen, büyüyne, kabaran.


lithonephia : n. Böbrekte taş bulunuşu hali, böbrekte oluşan taşın sebep olduğu herhangi bir hastalık.


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


nonparous : a. Doğum yapmamış çocuk doğurmamış.


pansinusitis : n. Burnun bütün ek sinüslerinin iltihabı, pansinüzit.


peribronchiolitis : n. Bronşiyal çevresi iltihabı, peribronşiyolit.


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.


pleomorphic : a. Birçok değişik şekiller arzeden.


polonium : n. Po sembolü ile bilinen atom no:84 ve atom ağırlığı: 210 olan kimyasal (Radyoaktif) element.


repair : n. 1. İyileştirme, şia verme; 2. Tamir (etme).


sporulation : n. Spor oluşumu.