Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

freiberg's disease nedir?

freiberg's disease : n. İkinci metatarsal kemik başının osteochondiritis'i.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoprophylaxis : n. Hastalıkların veya nükslerinin kimyasal maddeler kullanılarak önlenmesi.


concussion : n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şiddetli sarsıntının meydana getirdiği şok hali, şiddetli sarsıntının yumuşak dokuda sebep olduğu zedelenme veya harabiyet.


crocus : n. biochem. koyu sarı maden tozu, demir peroksit.


dermatologist : n. Cildiye (deri hastalıkları) mütehassısı, dermatolog.


fixed : a. biochem. Solmaz (renk).


gigantocyte : n. Çok büyük eritrosit.


gutta-percha : n. Gütaperka ağacından elde edilen beyaz öz. Cerrahide kullanılan su geçirmez bir madde.


jugomaxillary : a.Elmacık kemiği ile üstçeneye ait.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


lysogenesis : n. Lizin oluşumu, liozjenez.


myosis : n. Gözbebeği (pupilla) ufalması, miyozis


neurohumor : n. biochem. Nevrondan salgılanan kimyasal bir madde.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


opsonization : n. Bakterilerin opsonin yardımıyla fagositoz'a duyarlı hale getirilmesi, opsonizasyon.


palliation : n. Hafifleme, azalma, hastalık belirtilerinin iyileşmeksizin hafiflemesi.


poikiloblast : n. Büyük ve nüveli kırmızı seri hücresi.


praxiology : n. Haraketbilim.


pseudoedema : n. Deri üzeirnde ödem'i andıran yaygın kabarıklık hali, yalancı ödem.


pseudohypertrophic : a. 1. Psödohipertrofi ile ilgili, 2. Psödohipertrofi gösteren, psödohipertrofi ile belirgin.