Bugün : 19 Haziran 2019, Çarşamba

Favorilere Ekle!

frenum nedir?

frenum : n. (pl. frena). Bir organın hareketini frenleyen zar kıvrımı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatopsia : n. Cisimleri olduğundan farklı renklerde görme, renksiz cisimleri renkli görme ile belirgin görme bozukluğu.


cyclical syndrome : n. Menstruasyon öncesi meydana gelen semptomların tümüne birden verilen ortak ad.


fear : n. Korku, fobi.


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


fibremia : n. Kanda fibrin bulunması,fibrinemi.


hepatosplenomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


phrenosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


hemilaryngectomy : n. Larenksin kısmen ameliyatla çıkarılması.


hyperchromatic : a. 1. Pigment fazlalığı gösteren, koyu renkli; 2. Boya alma yeteneği fazla, koyu boyanan; 3. Aşırı kromatin ihtiva eden.


hyperglycistia : n. Dokulardaf azla şeker birikmesi.


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


lymphuria : n. Lenf'in idrara geçişi, idrarda lenf bulunuşu.


macrogamete : n. Büyük dişli gamet, makrogamet.n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


malleus : n. Orta kulaktaki küçük kemiklerden biri, çekiç kemik.


mastoid : a. Mememsi, mastoid.


nucha : n. (pl. nuchae). See: Nape.


otoscope : n. Kulak muayene aleti, otoskop.


paraglobulinuria : n. İdrarda aşırı miktarda paraglobülin bulunuşu.


perididymitis : n. Perididim (tunica vaginalis testis) iltihabı.


pneumomediastinogram : n. İçeriye hava sevkedildikten sonra çekilen mediasten filmi.