Bugün : 18 Ekim 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

frenum nedir?

frenum : n. (pl. frena). Bir organın hareketini frenleyen zar kıvrımı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


celloidin : n. biochem. Mikroskop çalışmalarında kullanılan bir kollodyon preparatı, koloidin.


diaphysitis : n. Diyafiz iltihabı.


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


epizootiology : n. Hayvanların epideimk hastalıklarının bilimsel incelenmesi.


fluphenazine enanthate : n. Psikiyatride kullanılan bir ilaç.


tenosuspension : n. Humerus başının bir kiriş bağı ile akromyon çıkıntısına asılması.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hemianopia : n. See: Hemianopsia.


hyperestrinism : n. see: Hyperestrogenism.


kali : n. biochem. See: Potash.


lymphocyte : n. Lökositlerin bir cinsi, lenfosit (Lenfositler koyu boyanan bir çekirdeğe ahip olup sitoplazmalarda granül ihtiva etmezler. Lenf dokusundan oluşan organlar ve lenf düğümlerinde bol miktarda bulunurlar. Sayıları kanın milimetreküpünde takriben 2000 kadardır ve dolaşımdaki lökositlerin %20'sini teşkil ederler).


mycotoxination : n. Belli bir mantar hastalığına karşı bağışıklık kazandırma veya hastalığı tedavi amacıyla ilgili mantar toksininin aşı şeklinde uygulanması, mikotoksinasyon.


phacoanaphylaxis : n. Göz merceği proteinlerine karşı anafilaksi.


pneumonectomy : n. Akciğer dokusunun bir parçasını çıkarma ameliyatı, pnömonektomi.


quinate : n. biochem. Kinik asit tuzu, kinat.


resorcin : n. biochem. Reçineden alınıp boya veya ilaç imalinde kullanılan billuri bir madde (C6H0O2).


sacrococcygeal : n. Sakrum ve koksikse ait.


sacrocostal : a. 1. Sakruma ve kaburgaya ait; 2. Kaburga gibi, 3. Sakrumkosta nahiyesi.


sebastomania : n. Dindarlığı deliliğe kadar vardırma.