Bugün : 30 Mart 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

fulminate nedir?

fulminate : n.biochem. Fulminat asidinin tozu, inisyal patlayıcı madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ethosuximide : n. Petit mal'de kullanılan ve konvülsiyonları gideren bir ilaç.


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


phthisicky : a. 1. Veremli; 2. Astmalı.


terror : n. Korku krizi, şiddetli korku, dehşet, pavor.


grumbling : n. Garguyman: Barsaklarda meydana gelen gaz sebebiyle duyulan ses, gürültü.


hydroglossa : n. Dil altında gelişen kistik tümör, ranula.


hysterosalpingography : n. Uterus ve salpenksin radyografisi.


karyolytic : a. 1. Karyolize ait veya karyoliz meydana getiren; 2. Hücre nüvelerini yokeden.


lymphadenhypertrophy : n. Lenf bezinin aşırı büyüme göstermesi.


narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.


nomogram : n. Birçok değişken arasındaki ilgileri bir arada göstermek için kullanılan grafik.


orthodontic : a. Dişlerin normal duruş ve münasebetleriyle ilgili.


pseudocrisis : n. Yalancı kriz.


pseudorickets : n. Böbrek raşitizmi.


sulfide : n. biochem. Kükürtle bir esasın bileşimi, sülfid.


thromboplastid : n. See: Thrombocyte.


trachelectomy : n. Uterus boynu (cervix uteri)nu çıkarma ameliyatı.


trial : n. Deneme, tecrübe.


urethrocele : n. 1. Kadında üretra düşüklüğü; 2. Üretra duvarında divertikül bulunması.


vaginoscope : n. Vaginayı muayene aleti, vajenoskop