Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

galactocele nedir?

galactocele : n. 1. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom; 2. Süt sıvı ile dolu hidrosel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonaceous : a. biochem. Karbona ait, karbonlu.


chemurgy : n. biochem. Tarım ürünlerinin yiyecek veya giyecek işlerinden ayrı maksatlara kullanılmasını inceleyen kimya dalı.


chiragra : n. Uyuz.


chylomediastinum : n. Mediastinum'da kilüs bulunuşu.


dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.


digitigrade : a. Ayak parmakları üzerinde yürüyen, bu tarz yürüme gösteren (Bazı hayvanlarda olduğu gibi).


encephalolith : n. Beyin taşı.


encranial : a. Kafatas içinde bulunan.


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


fungicide : n. Fongüsleri yokeden faktör, fungisid.


haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).


hemangioendothelioma : n. Damar duvarındaki endotelyal hücrelerin aşırı artımı sonucu meydana gelen tümör, hemanjiyoendotelyom (özellikle beyin menenjlerindeki kapiller duvarlarından gelişir).


hydrokinesitherapy : n. sulatı idmanı ile aypılan tedavi.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


hysterosalpingostomy : n. Salpenks ile uterus arasında anastomoz yapılması, histerosalpingostomi.


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


incarnant : a. Yarada granülasyon dokusu oluşmasını hızlandıran.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


irrigator : n. İrigatör.


lobular : a. Lopcuğa ait lobularis.