Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

galactoschesis nedir?

galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


cholic : a. Safra nevinden, safraya ait, kolik.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


epigenesis : n. Döllenmiş ovum'da canlının ilk olarak farklılaşmamış bir hücreden gelişmeye başladığını ve zamanla, basitten komplekse doğru farklılaşma sonucu doku ve organların oluşması ile embriyonun türe has şekil kazandığını kaul eden, reformasyon teorisine karşıt olarak ileri sürülmüş teori.


gingivectomy : n. Dişetinin ameliyatla çıkarılması.


gonadotrophic : a. 1. Gonadotropizme ait; 2. Gonadlara uyarıcı etki yapan.


hemophoric : a. Kan taşır, hemoforik.


humectant : a. 1. Islatıcı, nemlendirici; 2. Sulandırıcı (eritci) ilaç.


hyle : n. Ana madde


hysterics : n. 1. Sinir buhranı (krizi); 2. Histeri hastalığı.


inductor : n. Bir elektrik cihazının indüksiyon usulü ile tesir yapankısmı, endüktör.


mesocolon : n. Kolon mezosu.


methaemoglobinuria : n. İdrarda methemoglobin bulunması.


myelogram : n. Omurilik kanalının röntgen filmi.


neoplasm : n. 1. Yeni tümör; 2. Yeni oluşan doku kitlesi, neoplazma.


ophthalmodynamometer : n. Göz arterindeki kan basıncını ölçen alet, oftalmodinamometre.


palmus : n. 1. Kalb atımı; 2.Çarpıntı, nabazan ve asabiyetle müterafık hastalık hali.


recidivist : n. Suç işlemeyi itiyat edinmiş şahıs, sabıkalı.


saltish : a. biochem. Tuzluca.


sourness : n. Ekşilik.