Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

gamogenesis nedir?

gamogenesis : n. Cinsel reprodüksiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionic : a. Koryon'la ilgili.


gametocide : n. Sıtma parazitlerini öldüren ilaç.


physallization : n. Sıvının çalkanması sonucu yüzeyinde köpük oluşması.


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


hypothermy : n. See: hypothermia


inarticulate : a. Mafsalsız, oynak yeri olmayan, eklemsiz.


latent : a. Gizli, belirti göstermeyen, latant.


layer : n. Aynı nitelikte hücrelerin oluşturduğu her tarafnıda aynı kalınlığı gösteren hücre veya doku kitlesi, tabaka, kat;


locomotorium : n. Vücudun bir yerden diğer yere hareketini temin eden bacaklardaki eklem, kemik ve kasların ve bunları donadan sinirlerin oluşturduğu birlik, vücudun lokomotor sistemi, lokomotor aygıt.


milieu : n. etraf, civar, muhit, ortam.


muriatic : a. biochem. Tuzlu suya ait hidroklorik.


myonecrosis : n. kas dokusunun hayatiyetini kaybetmesi, kas nekrozu, miyonekroz.


myxopoiesis : n. Sümük oluşumu.


orthotonos : n. Bütün vücudun kaskatı kesilmesi.


pedodontics : n. Çocukların diş ve ağız durumları ile uğraşan dişçilik şubesi, pedodonti.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


phlogistic : a. İltihaplı, flojistik.


photophilic : a. 1. Işığı seven; 2. Işıkta büyüyen, fotofilik.


polymenia : n. See: Polymenorrhea.


pontocerebellar : a. Varol köprüsüne ve beyinciğe ait.