Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

gangrene nedir?

gangrene : n. Gangren: Dokuların içindeki bütün hayat tezahürlerinin sona ermesi, dokunun ölmesi.

diabetic gangrene : Bazı şeker hastalarında görülen sulu gangren.;


dry gangrene : Arterlerin tıkanması sonucu hayatiyetini kaybeden doku veya organ parçasında kuruma ve sertleşmenin eşlik ettiği gangren, kuru gangren;


gas gangrene : Clostiridium welchii ile enfekte dokuda meydana gelen gangren, gazlı gangren (Gangren çevresindeki dokularda gaz toplanır).


moist gangrene : Kokuşma yapan bakterilerin süratle gelişmesi sonucu dokuda sulanma ve tiksindirici koku ile belirgin gangren, sulu gangren;


senile gangrene : Arteryoskleroz'a bağlı olarak gelişen gangren;


Traumatic gangrene : Travmanın sebep olduğu doku harabiyetine bağlı olarak gelişen gangren;


white gangrene : Bölgesel lenf akımındaik tıkanma sebebiyle gelişen gangren beyaz gangren.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyrhythmia : n. Nabzın normalden daha az sayıda oluşu.


caseation : n. Yumuşak, peynir gibi bir kütlenin oluşması, tüberkülozda olduğu gibi.


chiropractor : n. Birçok hastalıkların sinirsel iletimdeki bozukluklara bağlı olarak meydana glediğine inanan kimseler.


chthonophagia : n. Toprak, kil veya çamur yeme.


enterostasis : n. Barsak stazı.


flex : v. 1. Bükmek, eğmek; 2. Bükülme yeri.


gonocyte : n. Embriyonun ilkel üretim hücrei, gonosit.


hyperpiesis : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği.


inguinodynia : n. Kasıkta hissedilen ağrı, kasık ağrısı.


lancinating : a. Hancer gibi saplanan (sancı), keskin (ağrı v.s)


mesorchium : n. Fetüs testini yerinde tutan periton kıvrımı.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


nascent : a. Vücude (meydana) gelmiş, tekevvün halinde olan, olgunlaşmış, ilkel.


osteoblast, : n. Kemik dokusu oluşturan hüre, osteoblast.


osteopsathyrosis : n. Fragilitas ossium.


pachydermatous : a. Kalın derili.


parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.


proteosuria : n. İdrarda proteoz bulunması.


pyogenic : a. 1. Cerahat yapıcı, piyojen; 2. Cerahat oluşumuna ait.


renogenic : a. Böbrekten kaynaklanan, böbrek dokusundang elişen.