Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

gangrene nedir?

gangrene : n. Gangren: Dokuların içindeki bütün hayat tezahürlerinin sona ermesi, dokunun ölmesi.

diabetic gangrene : Bazı şeker hastalarında görülen sulu gangren.;


dry gangrene : Arterlerin tıkanması sonucu hayatiyetini kaybeden doku veya organ parçasında kuruma ve sertleşmenin eşlik ettiği gangren, kuru gangren;


gas gangrene : Clostiridium welchii ile enfekte dokuda meydana gelen gangren, gazlı gangren (Gangren çevresindeki dokularda gaz toplanır).


moist gangrene : Kokuşma yapan bakterilerin süratle gelişmesi sonucu dokuda sulanma ve tiksindirici koku ile belirgin gangren, sulu gangren;


senile gangrene : Arteryoskleroz'a bağlı olarak gelişen gangren;


Traumatic gangrene : Travmanın sebep olduğu doku harabiyetine bağlı olarak gelişen gangren;


white gangrene : Bölgesel lenf akımındaik tıkanma sebebiyle gelişen gangren beyaz gangren.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyrtosis : n. See: Brachiocyllosis.


brachiotomy : n. Kolu kesme veya yarma ameliyatı, brakyotomi.


clyster : n. Rektum yoluyla kalın barsağa sıvı sevketme, lavman, klizma.


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


dumbness : n. Mütizm: Konuşamama, bazı akıl hastalarının konuşmak istememeleri hali, afazi.


elastic : a. Elastiki, esnek, elastik, elasticus


embryogenesis : n. Embriyo'nun oluşma ve gelişmesi.


emmeniopathy : n. Adetleri ilgilendiren herhangi bir bozukluk, adet düzensizliği


feminine : a. Kadına ait, kadınla ilgili, nisal, femininus.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


ischiodynia : n. İskiyum ağrısı.


malignancy : n. Habaset.


omphalomesenteric : a. Göbek ve ince barsak askısı (mezenter) na ait.


onychoschizia : n. Tırnakların yatay çatlağı.


pallor : n. Solgunluk, beniz sarılığı (uçukluğu).


perinephritic : a. 1. See: Perinephric; 2. Perinefrite ait veya ondan ileri gelen.


perithelioma : n. Peritelyum tümörü.


phytase : n. biochem. Karaciğer ve kandan çıkarılan ve fitini parçalayan bir enzim, fitaz.


plasmochin : n. biochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sentetik kinolin bileşimi.