Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

gastroesophagostomy nedir?

gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bufotherapy : n. Karakurbağası tarafından salgılanan toksik maddenin tedavi amacıyla kullanılması.


ceratitis : n. Kornea iltihabı.


cholic : a. Safra nevinden, safraya ait, kolik.


chromaphil : n. See: chromaffin.


cariognomy : n. Kafatası bilgisi.


cyclopropane : n. biochem. Genel anestezide kullanılan renksiz ve çabuk alevlenir bir gaz (C3H6).


cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


detritus : n. pl. Aşınma suretiyle meydana gelen maddeler, çözünüp dağılma ürünleri.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


elastometer : n. Dokuların esneme yeteneğini ölçen alet.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


heredofamilial : a. Bazı ailelerde kalıtsal olarak görülen.


gyroma : n. Birbirine sarılı liflerden oluşan sert yapıda bir cins over tümörü.


hyperonychosis : n. See: Hyperoncyhia.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


main : n. See: Hand.


margarine : n. biochem. Hayvan ve bitki yağlarından çıkarılan bir çeşit yağ.


mass : n. Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı.


meatus : n. Kanal yol, kısa yol veya yolağzı, mea.


myotatic : a. Miyotaza ait.