Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

gastrohysterotomy nedir?

gastrohysterotomy : n. Sezariyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomyopathy : n. Kalb adalesinin akut, subakut veya kronik hastalığı.


chemobiotic : n. biochem. Bir antibiyotik ile kemoterapötik bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


cyanopsia : n. Mavi görme, cisimlerin mavi görülmesiyle belirgin görme bozukluğu (Bazı göz hastalıları ve dijital zehirlenmesinde görülür).


dispensing : n. Tarifine göre ilaç yapma veya hazırlama.


germiculture : n. Mikropların kültür ortamında üretilmesi, bakteri kültürü yapılması.


physiognosis : n. Yüzdeki ifade ve görünümden hasatlığı teşhis etme.


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


hookworm : n. İnce barsaklarda bulunan ağzı kancalı bir çeşit parazit, kancalı solucan, ancylostoma, necator,


hyperalbuminosis : n. See: hyperalbuminemia


impulsive : a. Harekete yöneltici, itici, zorlayıcı.


intersystole : n. Kalb kulakçığı sistolu ile karıncık sistol'ü arasında geçen kısa zaman aralığı.


isotypical : a. Aynı tipte, aynı tipe mensup olan, aynı tipe ait.


masculinize : v. Erkekleştirmek, kadınlarda erkek vasıfları meydana getirmek.


pia mater : n. Beyin ve omuriliği saran üç zardan en içteki, ince vasküler yapı gösterenzar.


polygonal : a. Çok köşeli.


pyretogenous : a. 1. Vücut ısısının yükselmesine sebep olan, ateş yükseltici.


sphygm : pref. Nabız anlamına önek.


stomatodysodia : n. Ağızdan gelen tiksindirici koku.


syphilology : n. Frengi bilgisi, sifiloloji.