Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

gastromycosis nedir?

gastromycosis : n. Midede mantar hastalığı, mide mukozasında yerleşen mantarların meydana getirdiği hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dorsiflexion : n. Arkaya doğru bükülme.


erector : n. Kaldıran, dik tutan, erektör.


exsanguinity : n. Kansızlık.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


icterus : n. Sarılık, ikter.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


irradiating : a. Yayılan, belli bir noktadan etrafa yayılan (ağrı v.s.).


isospore : n. Karşı cinsiyette hücre ile birleşmeksizin gelişip olgunlaşan spor (Bazı bitki cinslerinde görülür).


kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.


labiology : n. Dudak hareketleri bilgisi, labyoloji.


micrencephalon : n. Normale oranal çok küçük beyin.


monofactorial : a. Bir etkene bağlı, bir etkenle ilgili.


mucoid : a. Sümüksü veya pelte gibi.


myelo-encephalic : a. Omurilik ve beyine ait.


oleoarthrosis : n. Tedavi maksadiyle dirsek eklemi içine yağ zerkedilmesi.


oxyhemoglobin : n. Oksijenlenmiş durumdaki hemoglobin.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


pediculation : n. 1. Bitlenme; 2. Küçük çıkıntılar meydana getirme.


pelycology : n. Pelvis'i özellikle kadın pelvisini konu alan bilim dalı.


percolate : v. n. 1. Süzmek, filtredeng eçirmek; 2. Süzülmek, sızmak, 3. Süzülen eriyik.