Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

gastrostoma nedir?

gastrostoma : n. Mide fistülünün dışarıya açılan ağzı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).


chemotherapeutic : a. 1. Hastalık yapıcı mikro-organizmalar üzerinde öldürücü veya onların üremelerini durdurucu etkiye sahip kimyasal madde, kimyasal ilaç; 2. Kemoterapi ile ilgili.


corticoefferent : a. Uyarıları beyin korteksinden çevreye ileten.


cuticularization : n. Sıyrılmış deri kısmı veya yara üzeirnin epidermis'le örtülmesi.


enema : n. Lavman, rektuma sıvı gönderilmesi, klisma.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


intercentral : a. Sinir merkezleri arasında veya onlara bağlı bulunan.


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


impregnated : a. Gebe, hamile.


inflation : n. Hava, gaz veya sıvı ile şişme, şişkinlik, enflasyon.


Koch's Bacillus : n. Kendisini ilk kez bulan kimsenin adına izafeten, tüberküloz basiline verilen ad.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


meniscectomy : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


pharyngo-epiglottic : a. Yutak ve epiglota ait.


podalic : a. 1. Ayaklarla ilgil; 2. Ayaklar aracılığıyla gerçekleştirilen.


polytocous : a. Aynı zamanda çeşitli çocuklar doğuran.


protamine sulphate : n. Heparin antidotu olarak kullanılan ve yapısı basi tolan bir protein.


pyin : n. biochem. Cerahatte bulunan muhati bir madde.


respiratory : a. Teneffüse ait, solunuma yarayan, respiratorius.


rheotachygraphy : n. Elektrik akımı etkisiyle kasta meydana gelen hareket değişikliklerinin çizelge halinde kaydedilmesi.