Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

glottic nedir?

glottic : a. Dile vya dilciğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleft : n. Çatlak, yarık, fisür.


colostrum : n. Doğumdan sonra, bazan memelerden ilk gelen az kazein ve çok albüminli süt, kolostrom.


erysipelas : n. Yılancık, deride streptokoklarla meydana gelen ateşli ve bulaşıcı enfeksiyon, erizipel.


excitableness : n. Tahriş yeteneği.


fibromectomy : n. Fibrom'un ameliyatla çıkarılması.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


gregarious : a. grup halinde yaşama eğilimi gösteren, başka bireylerle bir arada olmaktan hoşlanan.


gum : n. 1. Diş eti, gingiva; 2. Zamk.


inhibitor : n. Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen.


kataphrenia : n. See:Cataphrenia.


kiotome : n. Uvula (küçük dil)'yı kesip çıkarmada kullanılan özel bistüri, kiotom.


leukencephalitis : n. Beynin beyaz maddesinin iltihabı.


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


mendelson's syndrome : n. Mide muhtevasının akciğerlere aspirasyonu ile meydana gelen durum.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


ophthalmodonesis : n. Gözlerin titreme hareketi.


opisthognathism : n. Çenelerin, özellikle alt çenenin normal yerine oranla geride bulunuşu, opistognatizm.


ordinate : n. Bir grafikte yatay çizgiye dik olan çizgi (ordone).


penetrance : n. 1. Işının nüfuz yeteneği; 2. etkililik.


perineoscrotal : a. Perine ve skrotum'lailgili.