Bugün : 21 Şubat 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

glottic nedir?

glottic : a. Dile vya dilciğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondorgenesis : n. Kıkırdak oluşumu, kıkırdak dokunun oluşması.


code : n. Bir kimsenin hareket ve davranışlarını yönlendiren adet, gelenek ve kurallar dizisi.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


election : n. Seçme.


filaricide : n. Filaryaları yokeden bir faktör, filarisid.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


phylactic : a. Filaksiye ait.


hematocelia : n. Periton boşluğunda kan toplanması, hematoseli.


hyperextension : n. Aşırı tevessü, aşırı ekstansiyon hareketi yapabilme.


ionium : n. biochem. Toryumdan meydana gelen radyoaktif izotop, iyonyum.


lobotomy : n. See: Leucotomy.


melanopathy : n. Cilt pigmantasyon fazlalığı, aşırı cilt pigmantasyonu.


neutropenia : n. Nötrofil lökositlerin kanda azalması, nötropeni.


nonunion : n. Kırık kemik uçlarının gerekli şekilde kaynama gösterememesi, kırık uçların birleşmemesi.


notencephalocele : n. Kafatası arka bölümündeki bir açıklıktan bir kısım beyin dokusunun, fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin anomali, notensefalosel.


paracardiac : a. Kalbe yakın, kalb yakınında, kalbe bitişik.


pinealopathy : n. Beyin epifizi hastalığı.


popliteal : a. Dizardına ait.


precoiatl : a. Cinsel birleşimden önce.


proatlas : n. Bazı hayvanlarda atlas'ın önünde bulunan gelişmemiş omur.