Bugün : 16 Aralık 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

glottic nedir?

glottic : a. Dile vya dilciğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpeurysis : n. Colpeurynter ile vagina'yı genişletme.


decompose : v. biochem. Bileşik bir cismin eczasını ayırmak, ayrıştırmak, tahhallül ettirmek, halletmek.


expulsion : n. 1. Dışarı atma, dışarı itme; 2. Dışarı atılma, dışarı itilme.


homoiothermic : a. Etraf harareti ne olursa olsun vücut hararetini sabit tutan.


infraspinous : a. Diken şeklinde bir çıkıntının altında yer alan.


keratopathy : n. Kornea'ya ait herhangi bir hastalık.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


lissotrichy : n. See: Leiotrichy.


otomyasthenia : n. Sesin normal alınış ve büyütülüşü ile ilgili kasların zayıflık hali.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


parenteral : a. Barsakların ilgisi olmadan, mesela derialtı, adaleiçi veya damariçi yolla, parenteral.


pasteurize : v. 1. Aşı ile tedavi etmek; 2. Isıtarak mikroplarını kırmak, pastorize etmek.


perilymphangia : a. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen.


peroral : a. Ağız olu ile, peroral, per os.


petrifaction : n. Taş sertliği kazanma, taşlaşma.


phytophagy : n. Bitki yeme, bitkilerle beslenme,fitofaji.


pyospermia : n. Meni (semen)'de cerahat bulunması, piyospermi.


rhinolaryngitis : n. Burun ve gırtlak mukozalarının iltihabı, rinolarenjit.


staphyle : n. Küçük dil, uvula.


stereoscopy : n. Cismin birbirine benzer iki görüntüsünün stereoskop aracılığıyla birleştirilerek ona üç boyut kazandırılamsı, stereoskopi.