Bugün : 20 Mart 2018, Salı

Favorilere Ekle!

glycopexic nedir?

glycopexic : a. Karaciğerde şeker depolanmasıyla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carminophil : a. Karmin boyası ile kolayca boyanan.


chemosynthesis : n. Canlı'da kimyasal etki ile oluşan sentez, canlı organizmasıda kimyasal reaksiyon sonucu belli bir maddenin oluşması.


dol : n. Ağrı birimi, ağrının şiddetini belirtmede kullanılan ünite.


echography : n. Yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın grafi halinde tesbiti, farklı yoğunluklardaki dokulardan geçen ultrasonik dalgaların çizelge halinde gösterilmesi, ekografi.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


hereditary : a.See: Familial.


intensification : n. 1. Kuvvetlendirme, şiddetini artırma; 2. Kuvvetlenme, şiddetlenme.


intercilium : n. İki kaş arası.


habenular : a. Habenulaya ait.


musophobia : n. Marazi fare korkusu.


neurimotor : a. Motor (efferent) sinirler ilgili.


ophthalmoscopy : n. Göz muayenesi, oftalmoskopi, retinoskopi.


ovo- ovi- : pref. Yumurta ile ilgili.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


pathophoresis : n. Hastalık nakli.


plaque : n. 1. Vücut üzerinde bulunan leke; 2. Trombosit.


quartile : n. istatistik grafiklerinde %50 nispetini gösteren ortalamahattın üstünde ve altında bulunan %25 ve %75 nispetlerini gösteren hatlardan biri.


rump : n. Kabaet, kıç, ilye,


splenectopy : n. dalağı çıkaram ameliyatı.


streptodornase : n. biochem. Deoksiribonükleoproteinlerinin depolimerizasyonunu temin eden streptokok kaynaklı enzim.